Meny
14.02.2021

Målgruppe og distribusjon/mottakere:

 Ny Teknikk har et opplag på ca. 40 000 eks. Ny Teknikk orienterer om tekniske og industrielle nyheter. Nyheter om bedrifter, institusjoner og personer fra det tekniske miljø har høy prioritet. Ny Teknikks målsetting er å være først ute med nyhetene.
 
Deres annonse/informasjon når ut til de fleste ledere innenfor industri, næringsliv, forvaltning, forskning, transport  m.m. Videre når den ut til teknisk personell i private og offentlige virksomheter, siviløkonomer, personell, opplæringsledere, markedssjefer og arkitekter innenfor følgende bransjer:

IT
Databrukere og potensielle databrukere innenfor industrien, biblioteker, rederier, trykkerier, hoteller, flyselskaper, banker, forsikring, IT-firmaer, byråer, konsulenter m.fl.

Olje og offshore
Ledersjiktet innenfor denne bransjen og for øvrig leverandører og produsenter av utstyr til offshoreindustrien. Videre nås servicebransjen, herunder flyselskaper og helikopterfirmaer, rederier samt rådgivere og konsulenter innenfor relatert teknologi, finansiering m.fl.

Shipping
Skipsbyggerier, -verft og båtbyggerier, innrednings- og reparasjonsverft. Skipstekniske konsulenter og ingeniører samt redere og skipseiere. Vi treffer også ut til
Skipsmeglere, befraktere, og maritime skoler og universiteter.

Logistikk & Transport
Daglige ledere, logistikksjefer, innkjøpssjefer, drifts- og produksjonssjefer, IT-sjefer
kvalitetssjefer, lagersjefer, transportsjefer, distribusjonssjefer og prosjektledere.

Verkstedindustrien
Maskiningeniører og virksomheter innen verkstedindustrien, skipsbyggingsindustrien og offshore-virksomhet.  Videre nås trevare-, plastindustrien og grafisk industri, bil- og karosseriverksteder, landbruksverksteder og støperier.

Elektronikkindustrien
Sivilingeniører og ingeniører innenfor feltene elektronikk, reguleringsteknikk, prosesstyring og automatisering, rådgivende ingeniører, produsenter og leverandører av el-utstyr og komponenter, elektroteknisk industri, elektrofagfolk og andre med interesse for faget innen energiforsyning, offshore, industri, byggevirksomhet, offentlig virksomhet, forskning, undervisning og andre bransjer.

Byggeindustrien
Bygningsingeniører, kommuneingeniører, rådgivende ingeniører innenfor bygningsteknikk og VVS, kommunalteknisk personell, arkitekter, byggherrer og deres representanter, murmestere, byggmestere, betongprodusenter, håndverksbedrifter og installasjonsbedrifter.

Anleggsindustien
Vei- og anleggsingeniører, kommuneingeniører, rådgivende ingeniører, veisjefer,  maskin-, ansfaltentrepenører samt produsenter og leverandører av maskinutstyr.

Kjemisk industri
Kjemi- og bergverksingeniører, kjemikere, metallurger, biologer, bio-/fysiokjemikere.
En annonse når med andre ord personer med avgjørende myndighet innenfor kjemisk/ teknisk, petrokjemisk, elektrokjemisk og metallurgisk industri, treforedling, næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri samt sykehus og medisinske labratorier.

VVS-bransjen
Ledere, sivilingeniører, ingeniører, VVS-konsulenter, rørleggermestere, rørleggere m.fl. innenfor VVS-faget og rørleggerbransjen. Videre nås VVS-produsenter og leverandører samt rørgrossister.

Interiør
Ledelse og ansatte innen byggvaremarkedene, engros, arkitektfirmaer og interiørarkitekter i både privat og offentlig sektor, samt brukere av bransjens produkter og byggmestere med sine representanter.

NB! ALL DISTUBISJON AV NY TEKNIKKS PAPIR UTGAVE ER ADRESSERT PÅ NAVN ELLER FIRMANAVN.

 CMS by Makeweb.no