Tips redaksjonen
27.07.2017

Én milliard for gode ideer

Forskningsrådet lyser ut én milliard kroner til bedrifter med gode ideer. Utlysningen kommer gjennom programmene BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena), Bionær, Climit, Energix, Havbruk, Marinforsk, Maroff og Petromaks. Den største utlysninger, hele 450 millioner kroner, kommer gjennom programmet BIA. BIA tar sikte på å støtte de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden av norsk næringsliv. Programmets åpne innretning skal sikre god konkurranse om midlene og legge til rette for innovasjon også på tvers av bransjer og temaer. Alle bedrifter kan søke om midler fra den nye utlysningen, og de bestemmer i hovedsak selv hva de vil forske på. Totalt har regjeringen styrket forskning og innovasjon med over tre milliarder kroner siden 2013. Dette er inkludert Skattefunn-ordningen.
  – Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Forskning og innovasjon kan få frem nye ideer og løsninger. Det kan bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland. 
   Vi synes det er gledelig og riktig at norsk næringsliv tildeles midler i denne størrelsen og håper at det kan bidra til å gi konkurransekraft, ikke bare innenfor næringer der vi allerede har en sterk posisjon, men i hele bredden av norsk næringsliv.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1