Meny
04.05.2017

Treteknisk styrker satsingen på bygg

Det er økende interesse for bruk av tre i store byggeprosjekter, og etterspørselen etter kompetanse og erfaring øker. Treteknisk har de senere årene hatt økende FoU-aktivitet på byggområdet. Det omfatter både grunnleggende FoU, utviklingsarbeid og rådgivning overfor private og offentlige utbyggere.

Byggemarkedet er i sterk utvikling. Økende fokus på bærekraft og miljø gjør bruk av tre attraktivt i store konstruksjoner og byggeprosjekter. Dette bidrar til økt interesse for, og økt kompetansebehov om bruk av tre.
   Treteknisk har lenge vært et sentralt kompetansemiljø. Dette omfatter produksjon, produkter, konsepter og byggemetoder. Den økende interessen i markedet gjør at Treteknisk også fokuser på utvikling av egen organisasjon.
   – Vi har i det siste merket en økende og stor interesse for det å utvikle og bygge stort med tre, sier rådgiver Thomas Orskaug i Treteknisk, avdeling Bygg og Marked. Vi har nå fortløpende oppdrag for både offentlige og private utbyggere samt arkitekt- og rådgiverfirmaer.
   Nye måter å bruke tre i bygg på krever økt kunnskap i alle ledd, fra arkitekt til leverandører, for å få til gode og konkurransedyktige løsninger. Treteknisk styrker nå kompetansen og kapasiteten ytterligere for å møte markedets behov.
   Treteknisk er til stede i hele verdikjeden og ønsker å spille en rolle for at dette skal lykkes. Vi styrker nå konkret vår kompetanse inn mot byggsiden ved å søke etter ny avdelingsleder med solid byggfaglig bakgrunn til å lede vårt arbeid på området, sier adm. dir. Hilde Tellesbø på Treteknisk.
   Treteknisk er også en sentral aktør i klyngen Arena Skog i Trøndelag, der Knut Amund Skatvedt fra instituttet leder delprosjekt bygg.
   Erfaringene herfra tar vi med oss videre i kompetansebygging, sier Tellesbø.
   For treindustrien er det essensielt at materialkunnskap og prosesskompetanse kobles opp mot bygg og marked.
   Industrialisering, digitalisering og utvikling av standardiserte løsninger er viktige drivere i bransjen. At Treteknisk nå styrker innsatsen mot byggsiden, vil bidra ytterligere til utvikling av konkurransedyktige løsninger i tre slik markedet etterspør, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no