Meny
02.01.2018

Tieto introduserer kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren

Tieto lanserer Intelligent Wellbeing, en datadrevet løsning for aktører innenfor helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå.

Samfunnet står overfor en rekke utfordringer når det gjelder innbyggernes helse og velferd. I tillegg til en aldrende befolkning og et økende antall kronisk syke finnes det et stort behov for å effektivisere sektoren og utvikle mer personlige helse- og velferdstjenester.
¬   – Ved å benytte og analysere de store datamengdene innenfor helse- og velferdssektoren kan vi tidlig identifisere og forebygge mulige risikoområder for å sikre pasientdata, sier Gunnar Tolf, forretningsutvikler innen Tietos enhet for datadrevet virksomhet.
   – Ved hjelp av kunstig intelligens muliggjør vi effektive og personlige helse- og omsorgstjenester i samarbeid med ulike aktører og partnere i vårt etablerte økosystem. Sammen bidrar vi til å utvikle fremtidens helse- og velferdsløsninger, sier Ulrika Giers, forretningsutvikler innen offentlig sektor i Tieto.
   Tieto Intelligent Wellbeing er en skybasert tjeneste som ved hjelp av kunstig intelligens gjør det mulig å utnytte den data som finnes lagret i pasient-, kunde- og kliniske informasjonssystemer for virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Tjenesten åpner for å utvikle nye datadrevne applikasjoner mye raskere enn hva som tidligere har vært mulig, samtidig som det muliggjør å foreta forebyggende aktiviteter.
   Tjenesten gir også muligheter for å gjøre behandlinger mer individtilpassede og sikre bedre helse- og velferdstjenester gjennom en persons livsløp. Ved hjelp av data og Tieto Intelligent Wellbeing kan helsesektoren proaktivt overvåke hvilke personer som er i faresonen for sykdommer eller komplikasjoner, og sette inn tiltak for å sikre at disse personene holder seg friske.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no