Tips redaksjonen
11.03.2014

The Sahara Forest Project

 

Prosjektet er ambisiøst og spennende. Vi snakker om tiltaket The Sahara Forest Project som tar form i ørkenlandet Qatar. Mye er på plass, og stiftelsen har høstet både tomater, agurker og korn, og sikkert mange erfaringer. Under klimaforhandlingen i Doha i 2012 kunne delegatene besøke det første pilotanlegget i full drift. The Sahara Forest Project er en nyskapende og konkret løsning på energi-, vann-, og matutfordringene basert på prinsippet om en «trippel bunnlinje», det vil si at aktivitetene skal være bra for folk, bra for miljøet og være finansielt lønnsomme. Prosjektet er bare i startfasen. Når man har høstet nok erfaringer, er det meningen at det kan utvides til andre land med mye ørken og rikelig med sol som kan generere fornybar energi. Mulighetene er til stede. Det spørs bare om myndigheter, politikere, organisasjoner og kommersielle aktører er villige til å satse på noe som kanskje ikke i først omgang vil gi avkastning, men som har et langsiktig perspektiv, og der de teknologiske utfordringene er store. Det er uansett interessant og spennende, og ser man det fra et kommersielt synspunkt, kan dette gi Norge et teknologis fortrinn, som kan ha viktige synergieffekter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1