Meny
02.03.2015

Sterkere hjerte ved sortering og trening

Forskere vil sortere og trene oppdrettslaks fra startfôring for å gjøre den mer robust til å tåle påkjenninger i sjø.

Oppdrettsnæringen har hatt vedvarende utfordringer med overlevelse etter at smolten er satt ut i sjø. Tall fra Mattilsynet viser at det årlige tapet er på rundt 16 prosent. En betydelig andel skyldes fisk i dårlig forfatning, som dermed er mottagelige for sykdommer og dør relativt raskt etter sjøutsett.
   En av Nofimas tilnærminger til høyere overlevelse er trening og sortering av laks.
   – Med FitSmolt-prosjektet vil vi finne ut av hvordan smolten kan utvikle enda sterkere motstand mot sykdom, hvordan vi kan få den til å håndtere ulike typer stress bedre og hvordan den kan vokse raskt, og med en naturlig utvikling av organer, sier seniorforsker i Nofima Harald Takle.
  
Sortering av svømmeferdigheter
Hittil har forskerne vist at sortering basert på svømmeferdigheter hos lakseungene gir postsmolt med 24 prosent kraftigere hjertemuskel, 16 prosent større gjelleoverflate og 66 prosent mer effektiv svømming. Den økte hjertekapasiteten gjør at fisken vokser fortere og motstår sykdom lettere.
   Neste steg handler om å trene opp laksen fra startfôring til sjøutsett til å bli sterkere ved hjelp av svømmetrening med rett strømhastighet. Tidligere forskningsresultater tilsier at flere laks overlever etter sjøutsett når de har vært godt trent som smolt. Nå vil forskerne se om de kan få enda mer robust fisk gjennom å trene fisken gjennom hele ferskvannsfasen.
   En viktig årsak til at forskerne kobler trening og overlevelse, er at fisken får betydelig bedre svømme- og hjertekapasitet når den har trent.
   – Vi vil også sammenligne oppdrettssmolt med villakssmolt for å se etter forskjeller i hjertekapasitet og finne markører for å identifisere disse forskjellene. Villaksen blir hentet fra Lærdalselva siden vi vet at denne elva produserer sterk smolt med god svømmekapasitet. Det langsiktige målet er å sikre at fremtidige oppdrettsgenerasjoner vil være minst like robuste som sine ville søsken, forteller Takle.

Kilde: Nofima

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no