Tips redaksjonen
11.08.2016

Smart mobilitet

Den raske utviklingen innenfor mobilteknologi gjør at vi må forberede oss på en ny virkelighet – og denne virkeligheten er nærmere enn mange tror. Internett of Things (nettverket mellom fysiske objekter) og 5G-nettverket innleder en ny digital tidsalder, der sensorer og smarte løsninger gjør hverdagen vår stadig enklere og produksjonen stadig mer effektiv. Blant annet innenfor person- og varetransport vil vi se store endringer i de nærmeste årene, skal vi tro forskere og innovasjonsskapende bedrifter. Intelligente biler kjører av seg selv, mens sjåfør og passasjerer lar seg underholde av bilens infotainment-systemer slik som på fly, nett-tjenester hjelper oss til å finne de optimale transportrutene og gjøre bestillinger på et øyeblikk, og elektriske bybiler står klare til å frakte personer og varer når og hvor det måtte være. Fossilbaserte transportmidler fases ut, og elbiler og -busser tar over. Og dette er bare en liten del av fremtidens mobilitetsrevolusjon. Det kommer mer. Finnene, med sin datateknologiske kompetanse, er godt rustet i kampen om markedsandeler på dette kjempemarkedet. Og hvor langt er de så kommet? Det kan du lese mer om i transportseksjonen i denne avisen der vi har en oppsummering fra et besøk hos finske innovative bedrifter som har kastet seg på bølgen av mobilitetsteknologi. Vi håper det kan være interessant lesning, og vi kommer med mer stoff om dette temaet i kommende utgaver av Ny Teknikk.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1