Meny
02.02.2015

Sikrer 100 prosent oppetid med moderne IKT-systemer

Investeringen i IKT-løsninger fra Transportnett og Hogia Unitech Systems har effektivisert og forenklet hverdagen for Bring Warehousing på Oslo havn. – Vi har lagt ned tid og penger i systemene som nå gir stordriftsfordeler. Uten disse verktøyene hadde vi ikke klart å møte den tøffe konkurransen markedet utsettes for daglig, sier bookingansvarlig Svenn Erik Vestvold og produksjonssjef Roar Mork.

Bring Warehousing er spesialist på transport av containere og har avdelinger i Oslo og Trondheim. Kundene er speditører, handelsbedrifter og linjeagenter. Selskapet omsetter årlig for ca. 100 millioner kroner. – Vi er i dag markedsleder på transport av containere som losses på Oslo havn, et marked som preges av prispress. Vi er svært fornøyd med at kundene foretrekker oss på grunn av høy kvalitet og god service, sier Vestvold og Mork. De legger til at nedslagsfeltet for virksomheten er Oslo og Østlandsområdet. – Majoriteten av varedistribusjonen er importvarer fra Kina og Europa.

Godt samarbeid
Bring Warehousing har benyttet Unitrans fra Hogia Unitech Systems AS siden 2007 og Trans:Log fra Transportnett siden 2011. – Frem til i dag har samarbeidet med IKT-leverandørene fungert meget tilfredsstillende, sier Vestvold og Mork. De kan fortelle at systemstøtte i Trans:Log omfatter pda’er, app’er, edi og GPS-posisjonering. – Når vi planlegger og utfører transportoppdrag, er disse funksjonene avgjørende for å oppnå 100 prosent oppetid med kundene. Med GPS har vi f.eks. full oversikt over hvor forsendelsene til enhver tid befinner seg.

Elektronisk forretningsprosess
Når en oversjøisk container kommer til Oslo havn, får Bring Warehousing elektroniske dokumenter fra kunden, som mottar en pinkode i retur. Bring benytter Unitrans til å videreformidle transportmeldinger til Transportnett. Når containeren er ordreregistrert, sendes informasjonen til sjåførens håndholdte terminal om at containeren med containernummer og pinkode er klar for avhenting på havna. Første status settes når han drar fra havneområdet, som blir innlogget i systemet til Bring. Neste status er når varen kommer til kunden, og tredje når kunden signerer for mottatt vare på sjåførens håndholdte terminal. – Dermed kan Bring Warehousing fakturere kunden omgående. Fjerde status er når den tomme containeren leveres tilbake på havna. Vi utfører forretningsprosessen elektronisk og støtter den praktiske fremføringen fra A til B, forteller adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett.

Likt skjermbilde
Trans:Log er skreddersydd for Bring Warehousings behov. – En viktig forutsetning for å ta i bruk løsningen var at våre sjåfører kunne se det samme skjermbildet som våre serviceoperatører. Vi er spesialister på håndtering av containere, og vår forretningsdrift er forskjellig fra transportører som kun holder på med pakkehåndtering. Vi må forholde oss til containertype, container-ID, forseglingsnummer, skaderapporter m.m., sier Vestvold og Mork. De kan fortelle at investeringen i Trans:Log var tilbakebetalt i løpet av 1 ½ år. – Vi har vokst kraftig uten å ansette flere medarbeidere og har en helt annen kontroll over arbeidsdagen. Flere av våre administrative rutiner er redusert. Løsningen gir oss et konkurransefortrinn fordi vi selger en unik løsning til våre kunder.

Spesialtilpasset transport
– Vi har levert Unitrans Systems som er spesialtilpasset containertransport på Oslo havn. Systemet håndterer ordremottak, transportplanlegging, fakturering, avregning av egne sjåfører og innleide biler. I tillegg omfatter systemet bilregnskap og dokumentbehandling. Dette er et sentralt system i transportvirksomheten, som er integrert mot selskapets forretningssystem og Transportnett på flere nivåer. Det ene går på bilkommunikasjon og det andre på ordreimport, sier daglig leder i Hogia Unitech System AS, Henrik A. Dyrby. – For Bring Warehousing medfører dette mindre papirarbeid. Alt skjer elektronisk mellom kontor, bil og kunder.

Mindre papirhåndtering
IKT-systemene fra Transportnett og Hogia Unitrans har redusert behovet for manuell papirhåndtering. Ute hos våre kunder er vi papirløse, sier Vestvold og Mork. De legger til at selskapet daglig håndterer mellom 100–150 containertransporter. – For å holde styr på alle forsendelsene, er vi avhengig av et sømløst system som forenkler kommunikasjonen med våre kunder.

Kundeweb
Vestvold og Mork bekrefter at de tidligere brukte mye tid på telefoniske henvendelser fra kunder om alt fra ordrer, fakturaer, skaderapporter. – Det var tidkrevende å gå inn i dokumentene å lete frem riktig informasjon. Nå ligger alt lagret i kundeweb’en fra Hogia, der all opplysning er tilgjengelig. Her får de informasjon om hvor godset befinner seg geografisk, når kunden signerer for mottatt vare og når containeren kommer tom tilbake på havna. Elektronisk overføring skjer i løpet av sekunder og gir både kunde og oss full oversikt over alle hendelser, understreker de.

Økt stabilitet
Om kort tid tar Bring Warehousing i bruk app’er fra Transportnett, som vil øke stabiliteten. PDA’ene som benytter operativsystemet til Microsoft, er moden for utskiftning. – App’ene vil øke stabiliteten samtidig som de er raskere å betjene. Her kan sjåføren linke bilder mot ordren. Oppstår det for eksempel en skade på en henger eller en container, legges bildene som vedlegg i dokumentet. Informasjonen er tilgjengelig på kundens hjemmeside, avslutter Vestvold og Mork.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no