Tips redaksjonen
21.10.2016

Sett brannen på dvale

Materialer med en høy brannklasse gir brannmenn mer tid til å evakuere, hemmer utviklingen av giftig røyk og sparer byggherren for mange tusen kroner til gjenoppbygging. Derfor kan det lønne seg å gå etter en god brannklasse i renoveringsprosjekter og nybygg.

Godt og vel 4000 ganger i året må brannvesenet rykke ut til bygningsbranner, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brannene oppstår typisk ved uforsiktighet, feil i installasjoner eller ildspåsetting. Og får brannen først fatt, kan det oppstå skader for millioner.
   – Lovgivningen om brannsikkerhet i bygninger er basert på forskrifter fremfor detaljert veiledning. Det handler om å ha noen materialer, konstruksjonsdeler og installasjoner som vil gi den brannsikkerheten som forskriftene krever, og dette kan løses ved å velge produkter med brannklassifisering i henhold til forskriftenes veiledning. Kan du ikke det, må du dokumentere sikkerheten ved avanserte analyser og beregninger. Det er viktig å sikre seg at dokumentasjonen til byggematerialene lever opp til reglene og er relevante for den typen bygg som du oppfører, sier Anne Steen Hansen, forskningsleder hos SP Fire Research.
   Kontorlandskap er en av de typer bygg som krever spesiell oppmerksomhet. Det store åpne rommet gir flammene mulighet for å spre seg raskt. Derfor er det nødvendig å ha spesielt fokus på design av brannsikring og valg av byggematerialer i de store kontorlandskapene. 

Hemmer ilden
Hos ROCKFON er man også oppmerksom på utfordringene ved store kontorlandskap. ROCKFON produserer akustikkhimling som demper lyden i åpne rom, men himlingen gir også passiv brannbeskyttelse i tilfelle brann.
   – Steinull er et produkt som kommer fra vulkansk aktivitet. Det er stein og kan ikke brenne. Har du en nedhengt ROCKFON akustikkhimling, innkapsler du materialet bak himlingen, enten det er snakk om konstruksjonsdekk, installasjoner eller kabler. Vi har brannklasse A1, og det er «best in class» når det gjelder reaksjon på brann, forteller teknisk sjef i ROCKFON, Oskar Meres.

Lettere å gjenoppbygge etter brann
Når materialer har en høy brannklasse som ROCKFONs akustikkhimling, er de med på å forsinke spredningen av brannen. Det gir brannmennene mer tid til å evakuere eventuelle mennesker i bygningen. Henger det ROCKFON akustikkhimling i bygningen, blir det også vanskeligere for brannen å spre seg fra etasje til etasje, og det utvikler seg ikke farlig røyk fra takene.
   – Ofte er det jo røyken fra brannen folk dør av, så det er en vesentlig parameter om materialene bidrar til en giftig røyk, sier Oskar Meres.
   Når brannen er slukket, er det også lettere å gjenoppbygge og holde utgiftene nede, hvis vitale deler i bygningen er intakte.
   – Vi hadde et bibliotek i Sverige, der alt var helt sotet til etter en brann – inklusiv undersiden av akustikkhimlingen. Da himlingen ble tatt ned etter brannen, var stort sett alle installasjoner over intakte, og byggherren sparte mye penger i forbindelse med gjenoppbyggingen etter brannen. Derfor kan arkitekter og ingeniører gjøre byggherren en stor tjeneste ved å velge produkter som yter passiv brannbeskyttelse. Er uhellet ute, kan det spare byggherren for millioner av kroner, avslutter Oskar Meres.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1