Meny
15.03.2017

Satser på tare

- Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer, og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge.
   – Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø ved Møre Maritime AS. Med seg på laget har de en rekke leverandørbedrifter med ulik teknologikompetanse og forskningspartnere fra Sintef Fiskeri og havbruk og NTNU. Waagbø tror han kan ha nye løsninger på plass i løpet av tre år. Målet er å bli en ledende utstyrsleverandør til tarenæringen.
   – Dette er et veldig spennende prosjekt. Tare kan bli stort i den nye norske havøkonomien, sier fiskeriministeren.
   Regjeringen lanserte i vår en egen havteknologisatsing i regi av Forskningsrådet for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene. Målet er å skape vekst og nye jobber ved å bruke kompetanse på tvers av sektorer.
   De store forventningene knyttet til økt produksjon av tang og tare i Norge åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri. I samarbeid med teknologibedrifter innenfor fiskeri, havbruk, landbruk og offshorenæringen vil Møre Maritim utvikle fartøy, teknologi og utrustning for å håndtere industriell produksjon, høsting og lagring av tare.

Forskningsrådet satser på havteknologi
Forskningsrådet har lyst ut rundt 100 millioner kroner til havteknologiprosjekter på tvers av de blå næringene. Prosjektet ved Møre Maritime er ett av 12 som nå settes i gang.
   – Målet med havteknologisatsingen er å mobilisere til kompetanse- og teknologioverføring på tvers av sektorer og få fram nye teknologiprosjekter, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.
   Nå vil Forskningsrådet styrke ordningen med en internasjonal satsing.
   – Akkurat nå inviterer vi i samarbeid med det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans norske forskningsmiljøer og teknologibedrifter til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter om havteknologi. 16 land har sammen med EU-kommisjonen lyst ut 30 millioner euro for å styrke marin og maritim teknologiutvikling. Vi håper de norske havnæringene vil bli aktive partnere i denne satsingen, sier Unander. Norge ved Forskningsrådet har satt av 4 millioner euro til å støtte norske deltakere i prosjekter som innvilges.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no