Tips redaksjonen
21.12.2016

Revolusjonerende beiteteknologi

Den helnorske mobiloperatøren Com4 har bidratt til å utvikle et lydgjerde for beitedyr. Teknologien går ut på at beitedyr – sauer, geiter eller storfe – få festet en klave med en GPS-mottaker og et simkort fra Com4 rundt halsen. Fra klaven sendes og mottas signaler via mobilnettet til et datasenter. Når et dyr er på vei ut av et forhåndsdefinert område, gir klaven et varsel i form av en pipelyd og vibrasjon som gradvis øker i styrke. Dyret vil da stoppe vandringen ut av beiteområdet. Erfaringen viser at dyrene raskt gjenkjenner og reagerer på signalene. Teknologien gir positive gevinster. Det ene er at dyreeierne slipper å sette opp gjerder og vedlikeholde disse. Det andre er at teknologien åpner opp for andre inntektsmuligheter for bøndene. Med en slik teknologi vil de lettere kunne tilby beitetjenester til grunneiere som er interessert i at områdene de eier, ikke gror igjen. Innovasjonen vil kunne ha et stort anvendelsesområde, ikke bare i Norge, men også i andre land. Teknologien er et resultat av den neste store IT- revolusjonen – tingenes internett (IoT), som vi bare har sett begynnelsen av. Mange flere innovasjoner vil komme etter hvert, og forhåpentlig vil flere av disse være norske.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1