Tips redaksjonen
04.07.2014

Renere luft med el-bil?

Det har aldri vært solgt så mange el-biler i Norge som nå. Ved utgangen av 2013 var det registrert nesten 18 000 el-personbiler her i landet, mot bare 8000 året før. Og Tesla S-modellen har tatt elbilene til et nytt nivå med sin fremragende design og store rekkevidde. Den lokker kjøpesterke segmenter som ønsker at el-bilen også skal være et statussymbol, ikke bare et billig fremkomstmiddel. Når man leser nyhetene, kan man lett få inntrykk av at det skjer en el-bilrevolusjon. Det er en overdrivelse. Fremdeles utgjør el-bilene bare 0,7 prosent av den totale personbilparken i Norge, og som du kan lese i en artikkel i transportseksjonen i denne avisen, har el-bilene faktisk liten effekt på luftkvaliteten i Oslo og i andre norske byer. Synderne er tungtransporten som har skylden for hele 70 prosent av nitrogenoksidutslippene. Personbilene står riktignok for 70 prosent av all trafikken i en by som Oslo, men fordi disse bilene er så lette, står de bare for en firedel av utslippene. Og når vi vet at el-bilene bare utgjør 0,7 prosent av denne bilgruppen, sier det seg selv at de ikke bidrar særlig mye til renere luft. Men det er nå. El-bilene er kommet for å bli, og de vil nok ta en større og større markedsandel av personbilsalget etter hvert, så det er lov å håpe. Men likevel: Tungtransporten kan ikke godt kjøre med el-kraft. Så det er nok lenge til vi får oppleve storbyer helt uten forurensning selv om politikeren prøver å fortelle oss noe annet.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1