Tips redaksjonen
09.02.2018

Redaktørskifte

Etter 14 år gir meg som ansvarlig redaktør i Ny Teknikk og overlater roret til Leslie Henriksen, som har hovedansvaret fra og med denne utgaven. Leslie Henriksen, som de siste 11 årene har jobbet i Moderne Produksjon, først som journalist og senere som ansvarlig redaktør, vil presentere seg nærmere i neste utgave. Årene som redaktør Ny Teknikk har vært kunnskapsrike og spennende. Hver eneste dag i gjennom 14 år har jeg mottatt mange og interessante e-postmeldinger om teknologiske nyheter og innovasjoner. På den måten har jeg fått et unikt innblikk i det som skjer innenfor næringslivet både her hjemme og i utlandet. Jeg har dessuten blitt orientert om teknologiske nyheter på møter, messer, pressekonferanser og i samtaler med ledere og fagpersoner innenfor mange forskjellige områder av næringslivet. Det har vært lærerikt, nyttig og gitt impulser, og jeg håper at jeg har klart å formidle noe av dette gjennom artiklene jeg har skrevet og redigert i Ny Teknikk.  Jeg er sikker på at Leslie Henriksen vil ta vare på den gode kontakten med dere annonsører og lesere, og at avisen fortsatt vil bringe interessante og spennende artikler om ny teknologi. Selv om jeg nå slutter som avisredaktør, vil jeg fortsatt beholde redaktøransvaret for nettsiden til Ny Teknikk, som jeg vil oppdatere daglig med artikler. Derfor er det ikke tid for å ta farvel, men for å ønske at det gode samarbeidet og kontakten vil fortsette, selv om det blir på en litt annen måte.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1