Tips redaksjonen
02.01.2014

ROT-fradrag også i Norge?

Den nye regjeringen har sagt at de vil utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag. Frp har tidligere i år (under den rødgrønne regjeringen) fremmet to forslag om slikt fradrag i Stortinget, men er blitt nedstemt begge gangene. Men nå som de er i regjering, og til og med har finansministerposten, er det håp om at et slikt fradrag kan realiseres. ROT-fradrag er kort fortalt et fradrag boligeiere kan få ved oppussing av boligen. (ROT er forkortelse for rehabilitering, ombygging og tilbygg.) Tanken med ROT-fradrag er å få bukt med svart arbeid i byggebransjen. I Sverige har de hatt stor suksess med ordningen. Andelen bedrifter som sier at det er vanlig å bli spurt om svart arbeid, har sunket fra 45 til 3 prosent. Dessuten har staten fått 3 milliarder mer i inntekter gjennom moms, skatt og arbeidsgiveravgift etter at ordningen ble innført. Etter den svenske modellen kan man trekke fra inntil 50 000 kroner pr. kjøper av tjenestene når man hyrer inn et godkjent firma. Vi vil hilse en slik ordning velkommen, men ser at det kan ligge hindringer i veien. Ordningen bryter med prinsipper som ligger til grunn i skatteloven (symmetriprinsippet), og dessuten skal jo Arbeidstilsynet og Skatteetaten uttale seg. Vi er redd for at det blir mange utredninger og debatter før ordningen kan realiseres, men at noe må gjøres for å få bukt med de lovløse tilstandene i bransjen er sikkert. Vi håper denne regjeringen vil vise større handlekraft enn den forrige. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1