Tips redaksjonen
28.05.2014

Over 70 deltakere vitne til ny tidsregning på betongseminar

Forskningsleder og betongekspert Bård Arntsen beskriver de nye betongstøpningsmetodene som ny tidsregning. Nylig fikk bransjen høre om nyhetene til HeatWork på et betongseminar i Narvik.

En viktig forutsetning for en rasjonell byggeprosess er at den kan pågå uansett værforhold. I lange perioder av året vil temperaturen i store deler av landet være lavere enn fem plussgrader, og når temperaturen kryper under frysepunktet, blir betongarbeidet ofte utsatt på grunn av fare for kvalitetsforringelse. 
  – De undersøkelsene vi har gjort ved å bruke nye metoder der vannbåren varme blir brukt i støpeprosessen, gjør at det kan støpes betong uavhengig av temperatur, forklarer Arntsen og mener nyvinningen vil åpne store muligheter for entreprenører i både inn- og utland. 
  – Dette vil føre til at man kan støpe betong i god kvalitet hele året, og ikke bare i sommersesongen. Det vil gi en helt ny fleksibilitet for entreprenører, forklarer Bård Arntsen, forskningsleder ved Norut Narvik. Og dette er gode toner for HeatWork, fabrikken i Narvik som produserer maskinene og systemene som blir benyttet i betongstøpingsprosessen.

Stor utfordring for Statnett
Linjebygging i kaldt klima er en utfordring for Statnett. Og med bygging av ny 420 kV linje fra Ofoten til Hammerfest stilles det krav ved vinterarbeid. Et av kravene er dokumentasjon og logging av temperatur i betongkonstruksjon og fjellgrunn ved forankring av bolter. 
  – Fra Ofoten til Balsfjord kan betongarbeidet gjøres om sommeren, men frem til Hammerfest må det av flere årsaker jobbes om vinteren. Det har man frem til nå ansett som en stor utfordring, men gjennom denne nyvinningen vil man enkelt kunne utføre betongarbeid også når temperaturmåleren viser 10, 20 eller 30 minusgrader. Det eneste man trenger, er mobil væskebåren varme som hjelpemiddel, avslører Bård Arntsen.

Store besparelser
Foredragsholdere fra både Sverige, Norge og Finland kunne fortelle om erfaringer de har gjort med HeatWorks maskiner i sine prosjekter. En finsk entreprenør som hadde ansvaret for et broprosjekt på 600 kvadratmeter i Oulu, kunne fortelle om redusert byggetid og innsparing av 14 000 liter olje – en kostnadsreduksjon på 86 prosent. Jens Heinonen ved HeatWork OY informerte om prosjektet i sitt foredrag. 

Hvordan sikre fremdrift, kvalitet og økonomi for byggherre?
Ved bruk av HW Concrete Systems er byggherre, byggeledere og konsulenter sikret riktig dokumentasjon gjennom hele prosessen. Temperaturregulering i systemet vil til enhver tid sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres. Muligheten for å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp. Kvalitetssikring av sluttresultatet er dermed blitt vesentlig enklere enn tidligere.
  Den viktigste komponenten i systemet er HeatWorks mobile varmeløsning som benytter væskebåren teknologi som energibærer. Det betyr at man kan komme til de aller fleste steder og tilføre nødvendig oppvarming, enten ved kontaktvarme eller ved å veksle til oppvarmet luft. HeatWork har utviklet og leverer de nødvendige løsninger som trengs for betongarbeid hele året.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1