Tips redaksjonen
05.02.2015

Olje for nye generasjoner

Det er mange som tror at oljen i de nærmeste årene vil bli erstattet av andre og mer miljøvennlige energikilder. Men der tar de grundig feil. I Norge satses det riktignok på elbiler og andre miljøvennlige tiltak, så det er lett å tro at vi forbrukere snart vil bli uavhengig av oljen. Men hva betyr lille Norge i global sammenheng? Minimalt. I den store verden utenfor oss er hele samfunnsmaskineriet basert på fossilt brennstoff, enten det er snakk om olje eller gass. Stopper tilførselen av olje og gass opp, ja da går alt i stå. Det har jo oljeselskapene skjønt for lenge siden. I den norske delen av Nordsjøen forberedes derfor neste gigantprosjekt – utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. I utbyggingsfasen blir det behov for 51 000 årsverk, og feltet er forventet å generere 1350 milliarder kroner i inntekt over en 50-årsperiode. Du leste riktig. 50 år frem i tiden, det vil si rundt år 2060–70, kanskje enda lenger frem. Det vil altså si at olje og gass vil spille en betydelig rolle for Norge og resten av verden i mange tiår fremover. Hvis ekspertene i oljeselskapene får rett da. Det vet vi jo selvsagt ikke. Men at vi vil ha en oljebasert økonomi i lang tid fremover, er det ingen tvil om. Og at olje og gass vil bli fullstendig erstattet av andre og mer miljøvennlige energikilder i de nærmeste årene, for ikke å si tiårene, har vi ingen tro på. Slik sett ser det lyst ut for norsk økonomi i mange år fremover. Men i et miljøperspektiv kan det jo være grunn til bekymring.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1