Meny
13.06.2016

Ny løsning gir bedre eiendomsdrift

Den nye programvaren Mdoc FM er et komplett rammeverk for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer. Løsningen er svært utbredt i Danmark og ble lansert i Norge i april.

NTI FMsystems AS er en ny kompetansetilbyder av avanserte støtteløsninger for eiendomsdrift. Selskapets første løsning, Mdoc FM, er en komplett skybasert programvare for alle oppgaver rundt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendomsporteføljer. Det nye selskapet skal tilby bistand til innføring, support og vedlikeholdstjenester rundt programvaren. Mdoc FM er designet for nordiske forhold.

Raskt overblikk og god kontroll
– Mdoc FM blir fort uunværlig for de som ønsker færre overraskelser, mer kostnadseffektiv drift og en mer strategisk tilnærming til forvaltning av eiendomsporteføljer. Løsningen er plattformuavhengig, og brukeren kan via pc, mobiltelefon eller nettbrett få et raskt overblikk og kontroll over alle selskapets bygg, sier Halvor Jensen, som er adminstrerende direktør i det nye selskapet og i søsterselskapet NTI CADcenter.
   – Vi tror det er behov for et verktøy som integrerer virksomhetens kjernesystemer direkte inn i forvaltningen av eiendomsporteføljen. Moderne byggeskikk og tekniske forskrifter fører til at byggene blir mer avanserte, utformes mer komplisert, og moderne materialvalg krever at alt administreres med avanserte styringssystemer. Dermed blir digitale bygningsmodeller (BIM) integrert med FDVU-systemer avgjørende for å sikre den beste driften for de som eier, leier og bruker bygget, sier Jensen.

Bygger på NTI CADcenters erfaring og kompeanse
NTI CADcenters lange erfaring og kompetanse innenfor byggenæringen har blitt brukt til å utvikle Mdoc FM, som kanskje er det mest komplette rammeverket på markedet.
   – Det unike med Mdoc FM er integrasjonen mot BIM og åpen BIM basert på Catenda sin BIMsync-løsning. Dette gjør det enkelt å navigere i BIM-modellen og ikke minst å etablere en FDVU-database med bakgrunn i modellen. Dette sparer tid og øker kvaliteten på FDVU-modellen, sier Jensen.

Viktige funksjoner
Øvrige viktige funksjoner er kontraktshåndtering, moduler for å styre utleie og planlegge arealbruk, mulighet til å registrere og benchmarke drifts- og nøkkeltall, byggesakshåndtering, muligheten til å digitalisere internkontroller, registrering av inventar og eiendeler, enklere styring av leverandører og entreprenører med felles digital prosjekthåndtering, muligheten til å rangere kvaliteten og tilstanden på bygningsmassen, håndtere anbud direkte i systemet, kontroll over energiforbruket, innebygget håndtering av regnskapsdata, og renholdsplanlegging.

Fleksibel løsning
– Løsningen er modulbasert og utformet for å være så fleksibel og tilpasningsdyktig som mulig. Dette gir mye bedre forvaltning av virksomhetens eiendommer og eiendeler. Feilkilder fjernes, innsikten øker og man henter ut mye større verdi fra sine tyngste investeringer, sier Jensen.
   Han fremhever at løsningen fjerner mange manuelle prosesser, og man vever eiendomsstyringen direkte inn i virksomhetens viktigste beslutningsverktøy. Integrasjonen med digitale bygningsmodeller sparer tid, gir raskere avkasting på investeringer, og bedrer drifts- og vedlikeholdsbeslutninger gjennom hele byggets levetid.

Tilgang fra nettbrett og smarttelefoner
Tilgang fra nettbrett og smarttelefoner gjør at man kan plotte inn og lese av data uansett tid og sted. Blant de danske kundene som har investert i løsningen er flere titalls kommuner deriblant mange av landets største som København og Frederikshavn, utdanningsinstusjoner og universitet som Aalborg universitet, sykehus, boligbyggelag, fylkesregioner, finansinsstitusjoner, TV2 Danmark, m.fl.
   Les mer på www.ntifmsystems.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no