Tips redaksjonen
06.10.2016

Ny forskrift om lærlingeplasser

Ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2016. Lovenes § 7 omhandler oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærling, og en forskrift skal vedtas med hjemmel i bestemmelsen. Forskriften fastsetter nærmere regler for oppdragsgiveres plikt til å stille krav om bruk av lærlinger. Forskriften gjelder hele den offentlige sektoren, med andre ord statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Bakgrunnen for de nye reglene er at det hvert år utdannes 8000 elever som ønsker en lærlingeplass, men som ikke får det. Det ser myndighetene som et problem. Lærlingeklausulen vil forhåpentlig rette på dette. Den vil gi flere elever på yrkesfag mulighet til å fullføre utdanningen sin og på den måten gi arbeidslivet bedre tilgang på kvalifiserte arbeidstakere. Næringsminister Monica Mæland sier at dette er gode nyheter for alle som trenger lærlingeplass. Dessuten kan det bidra til å øke andelen ryddige og seriøse arbeidsforhold og til å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Vi slutter oss til dette og ønsker den nye forskriften velkommen. Den er nå ute til høring, og fristen for innspill er satt til 16. oktober i år.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1