Tips redaksjonen
20.09.2017

Ny digital skolestrategi

Regjeringen har lagt fram en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring med tittelen «Framtid, fornyelse og digitalisering». Tanken er å ruste elevene for en framtid der digital teknologi vil spille en mye større rolle enn i dag. Mange av seksåringene som begynner på skolen i år, kommer til å jobbe i yrker de ennå ikke vet hva er, og sannsynligvis vil mange av dem jobbe med noe som har med informasjon og digitalisering å gjøre. Derfor må det satses mer på fag som elevene kan ha nytte av i slike jobber, mener regjeringen. – Skolen må sitte i førersetet i denne utviklingen, uttalte statsminister Erna Solberg da hun la frem den nye digitaliseringsstrategien 25. august. Satsingen går ut på å gi elevene opplæring i og forståelse for algoritmisk tenkemåte og programmering. Dette skal inn i læreplanene. Et annet tiltak er å starte et nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående opplæring. Planen er også å utvikle et eget videreutdanningstilbud for lærere innenfor digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT. Vi synes initiativet fra regjeringen er nyttig og fremfor alt framtidsrettet. Det kan neppe være noen politisk uenighet om en slik satsing, så vi vil tro at planene gjennomføres uavhengig av utfallet av høstens stortingsvalg. Men en annen sak er om kompetansen blant lærerne vil være god nok, selv med videreutdanningstilbudene. Programmet er ambisiøst og kan by på noen utfordringer akkurat her. Og hvis noe nytt skal inn i læreplanene, må vel noe annet ut, og hva blir det? Det er ikke plass til alt. Det blir uansett spennende å følge utviklingen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1