Tips redaksjonen
22.03.2017

Ny Teknikk fyller 30 år

Ny Teknikk fyller 30 år

Ved inngangen til 2017 kunne Ny Teknikk se tilbake på 30 års sammenhengende drift. Logoen på forsiden er en liten markering av jubileumsåret. Avisen ble startet av Johan Amundsen, som hadde lang erfaring med salgsarbeid fra Teknisk Ukeblad. I bladets aller første leder skriver Amundsen blant annet at Ny Teknikk skal være et tidsskrift med kjappe og korte nyheter, og slik har det fortsatt frem til i dag. Ny Teknikk har fra starten vært et polyteknisk tidsskrift med plass til nyheter fra flere bransjer. Amundsens filosofi var at annonsene ville komme bare bladet ble lest. Det viste seg å stemme. 30 år senere bringer avisen informasjon om store og små nyheter hver måned, og den er samtidig et betydelig annonsetidsskrift der annonsører trofast kjøper plass og informerer leserne om nyheter av forskjellig slag. Noen vil nok men at annonsene er altfor dominerende i forhold til redaksjonelt stoff, men fra et lesersynspunkt kan det innvendes at annonser også kan være nyttig og interessant lesestoff.

Oppturer og nedturer
Amundsen startet dristig med et opplag på 80 000, og planen var å komme ut med 20 utgaver i året. Det siste skulle vise seg å være altfor ambisiøst. Det ble i stedet 11 utgaver, og slik har det vært i alle årene siden. Ny Teknikk ble startet i en tid da de økonomiske oppgangstidene fikk en bråstopp med børskrakk og dramatiske fall i aksjer og boligpriser. Det var med andre ord ikke det beste utgangspunktet for en ny avis. Men Ny Teknikk overlevde og har vist seg levedyktig i alle årene siden, selv om det til tider har røynet på. Heldigvis har det vært flest oppturer, og det ser ganske lyst ut når denne lederartikkelen skrives.

Formatendringer og ansiktsløftinger
I de første årene kom avisen i A4-format, og den aller første utgaven hadde 48 sider. Etter hvert økte sideantallet, og etter ti år var det oppe i hele 170. A4-formatet er for lengst skiftet ut med tabloidformat, som gir organet mer preg av å være en nyhetsavis. Tabloidavisens sideantall har vekslet. I dag er det på 100 i snitt; på det meste har det vært hele 160.   
   Ny Teknikk fikk et betydelig ansiktsløfting i 2003 med tydelig inndeling i seksjoner, mer fargebruk og med en oppfriskning av logoen. Avisens forside ble redesignet i 2015 av den internasjonalt anerkjente designeren Séan Brewer. En helt ny logo ble laget i den forbindelse.

Takk til annonsører og bidragsytere
Alle dere som har brukt og fortsatt bruker Ny Teknikk som kommunikasjonskanal fortjener en stor takk. Annonsene er avisens bærebjelke, og uten dem ville vi ikke ha kunnet markere 30 år med nyheter i dag. Det skjer innovasjoner og tekniske nyvinninger hele tiden, og det er ikke så lett for oss å følge med på alt dette. Men vi er så heldige å få førstehånds opplysninger om mye av det som skjer fra trofaste forbindelser som daglig sender oss store og små nyheter på mail. Så takk til dere også.

Veien videre?
Det var flere som spådde papiravisenes død allerede den gangen Ny Teknikk markerte sitt 20-årsjubileum. De mente at de digitale mediene snart ville ta fullstendig over, og at få eller ingen ville lese papiraviser. Men slik har det ikke gått, selv om dagsavisene sliter, og selv om flere og flere får nyhetene servert på nettbrett, smarttelefoner og PC-er. Det er grunn til å tro at papiravisene vil holde stand i enda noen år, men det vil nok komme en dag da det ikke vil være bærekraftig å utgi aviser i papirutgave. Innen den tid vil vi forhåpentlig tilby annonseplass på en digital plattform. Ny Teknikk har for øvrig i mange år lagt ut nyheter daglig på websiden nyteknikk.no, og nyhetsarkivet har flere tusen artikler. Nettsiden har besøk av mange brukere hver eneste dag, som enten leser nyhetene vi som vi daglig legger ut, eller som søker i arkivet. Denne plattformen vil vi videreutvikle i tiden som kommer.
   Selv om 30 år ikke er noen høy alder for en avis, synes vi det likevel er verdt å markere, og vi håper at dere fortsatt vil bruke oss som kommunikasjonskanal uansett om kommunikasjonen skjer på papir eller digitalt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1