Tips redaksjonen
03.06.2020

Norsk nødrespirator er klar

Den omdiskuterte norske nødrespiratoren er nå ferdig testet og kvalitetssikret. Forsvarets forskningsinstutt (FFI) har lagt frem sin rapport om utviklingen.

Nødrespiratorens offisielle navn er Laerdal Servi Ventilator (LSV).
I rapporten gjengis hele evalueringen av både brukerfunksjonalitet og teknisk funksjonalitet.
   – Vi mener den tekniske og funksjonelle kvaliteten ved den endelige løsningen er blitt god, sier forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI. Konklusjonen støttes av anestesilegene som har bidratt til utvikling og uttesting av nødrespiratoren.

Fikk kritikk
Laerdal Medical AS, Servi AS og Edge Heath Technologies har sammen med FFI bidratt i utviklingen. Nødrespiratoren ble kjent for hele Norge under regjeringens pressekonferanse 31. mars.
   Etter at Erna Solberg introduserte den, ble nødrespiratoren latterliggjort i Nytt på nytt og kritisert av helsepersonell. Deretter kom flere norske intensivleger på banen og tok nødrespiratoren i forsvar.

Skal være lett å bruke

Nødrespiratorens fulle navn er Laerdal Servi Ventilator (LSV). Evalueringen er gjort av et fagpanel bestående av anestesifaglige representanter fra norske helseforetak. Den viser at LSV er en egnet løsning i en pandemisituasjon, så sant det ikke er nok respiratorer og anestesiapparater tilgjengelig. Da vil den kunne brukes til å hjelpe intensivpasienter som ellers er lungefriske, og dem med noe svikt i pusteevnen. Slik kan LSV-er frigjøre respiratorer til pasienter med de mest alvorlige symptomene.
   I tillegg har den et lett forståelig brukergrensesnitt. Å lære opp intensiv- og anestesisykepleiere i bruken vil være enkelt. I en alvorlig situasjon vil også andre helsearbeidere kunne trenes i det samme, ledet av spesialisert intensivpersonell, framgår det av rapporten.
   Nødrespiratorene vil også være godt egnet i bistandsarbeid. I slike tilfeller er det ofte mangel på både sykehus, medisinsk-teknisk utstyr og spesialisert medisinsk personell.

En idé, mange løsninger
Helse Sør-Øst har bestilt tusen eksemplarer av Laerdal Servi Ventilator. Nå mangler bare CE-godkjenning. Om kort tid er det ventet at nødrespiratoren settes i produksjon.
   – Vi mener vurderingene våre når det gjelder rettigheter, offentlig anskaffelse og behandling av idéhaveren står støtt, sier Hanne Bjørk.  
Det norske initiativet ikke unikt. Da mange produsentland la restriksjoner på eksport av medisinsk utstyr ble det svært aktuelt å se på mulighetene i eget land. For eksempel begynte universitetet i Aalborg i Danmark å utvikle en nødrespirator. NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) så det samme behovet i USA, og har på rekordtid utviklet en modell som skal brukes direkte på koronapasienter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1