Meny
05.05.2015

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettes 1. juli 2015

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innenfor landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør.

Kongen i Statsråd har vedtatt å opprette Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fra 1. juli 2015. Da overtar det nye instituttet oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innenfor landbruk og miljø og blant de aller største forskningsinstituttene i landet.

Skal videreutvikle bioøkonomien i grønn sektor
– Norsk landbruks- og matsektor behøver effektive kompetanse- og forskningsmiljøer for å utvikle konkurransedyktige produkter, tjenester og ivareta andre samfunnsbehov. Navnet understreker Regjeringens store ambisjoner for det nye instituttet og dets sentrale rolle i å videreutvikle bioøkonomien i grønn sektor, sier landbruks- og matminister Listhaug.
   Instituttet vil til daglig bruke merkenavnet NIBIO, og har ved oppstart om lag 650 årsverk og en omsetning på ca. 680 millioner kroner. NIBIO skal være et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontor blir på Ås, med avdelingskontor i Oslo og regionale enheter.
   – Jeg håper instituttnavnet gir et godt utgangspunkt for felles identitets- og kulturbygging på tvers av dagens institutter. Samtidig vil jeg berømme ansatte som legger ned en stor arbeidsinnsats for å realisere et styringsdyktig og fremragende institutt den 1. juli, sier Listhaug.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no