Tips redaksjonen
22.06.2020

Nå kan du få betalt for å ikke bruke strøm

Ved å koble ut strømmen på maskiner, varmeapparater og andre elektriske installasjoner i de timene hvor forbrukstoppene er størst, kan man balansere strømnettet og unngå milliardinvesteringer for å oppgradere strømnettet.

Vi bruker stadig mer strøm samtidig. I et samfunn med en voldsom teknologisk utvikling, økning i antall elbiler og smarte hjem, sliter strømnettet med å tåle belastningen fra forbrukstoppene, som kommer av at alle skal bruke strømmen samtidig. Til dette har man funnet en ny innovativ måte å avlaste nettet på.
   Ved å koble ut strømmen på maskiner, varmeapparater og andre elektriske installasjoner i de timene hvor forbrukstoppene er størst, kan man balansere strømnettet og unngå milliardinvesteringer for å oppgradere strømnettet.

Kjøp og salg av «strømforbruk»
Utkobling av forbruk når strømnettet er overbelastet er ikke ny teknologi, men å kunne tilby en lokal markedsplass, hvor tilbud og etterspørsel avgjør prisen, er nyvinning. Ishavskraft skal i tillegg teste dette på husholdningsnivå, via en markedsplass, der kundene selv setter prisen for midlertidig utkobling av deler av sitt forbruk.
   - Denne fremgangsmetoden vi kaller fleksibilitet, handler ikke om å stå opp på natta å koke middag eller vaske klær for da er strømmen billigst. Det handler om å bruke smart teknologi til å fordele kundens strømforbruk, uten at det påvirker kundens komfort, sier Tom Eirik Olsen, Handelssjef i Ishavskraft.
   Ved bruk av fleksibilitet vil kundene få lavere strømregninger og nettleie. I tillegg vil man kunne få betalt for å selge sin kapasitet, som vil si å la netteier koble ut strømmen på enkelte enheter en viss periode for å avlaste strømnettet.

Smart Senja

I et storskala demoprosjekt på Nord-Senja har man begynt å teste ut denne teknologien. Nord-Senja kan ses på som verden i miniatyr. Der fiskeindustrien tidligere var avhengige av manuelle arbeidsprosesser, har teknologien forenklet og automatisert det meste av arbeidet. Det har ført til at en kommer stadig nærmere grensen for kapasitet i nettet når det er høysesong for torsk og sild, siden robotene og maskinene kjører for fullt. Sesongen sammenfaller også med årets kaldeste og mest stormfulle måneder, noe som gjør forbrukstoppene enda mer utfordrende for strømnettet, bedriftene og husholdningene der.
   Ved bruk av smart teknologi som kobler ut enkelte komponenter for å sikre stabil strømforsyning, kan både næringskunder og husholdningskunder kutte kostnader samtidig som stabil strømforsyning sikres.
   - For Nergård er det viktig å finne nye måter å effektivisere energiforbruket vårt på og Smart Senja-prosjektet er i så måte et spennende prosjekt for oss å delta i. Vi er avhengige av å produsere mye når det er sesong og god tilgang på fisk, uten risikoen for at strømmen går når vi produserer, sier Roe Jenseth, daglig leder på Nergård Fisk AS.

Vellykket utkobling ga fortjeneste
10. juni ble en elkjele hos fiskeribedriften Brødrene Karlsen og en kompressor hos Nergård tilbydd i markedsplassen til Nodes, i en hel time. Netteier Troms Kraft Nett kjøpte denne fleksibiliteten til 5000 kr per megawatt, og vi kunne se at forbruket på disse to komponentene gikk i null timen de ble koblet ut. Inntekten fra salget kommer til fratrekk på strømregninga til Brødrene Karlsen og Nergård. - Vi er glade for å ha gjennomført den første kommersielle transaksjonen i Norge via NODES, der nettselskapet kjøpte fleksibilitet fra industrikunder på Senja med automatisert utkobling, sier Steinar Rune Eriksen i Nodes AS.
   Tidligere har det ikke vært mulig å kunne tilby et så bredt spekter av fleksibilitet til netteiere. Ei heller å være med som liten aktør. I løpet av høsten skal dette testes ut også for privathusholdninger på Nord-Senja.
   - Hvor liten eller stor du er som kunde betyr ikke noe når vi kan samle dette på en lokal markedsplass. Det blir viktig for både oss i Ishavskraft og for våre kunder å være innovative og installere smart teknologi. Slik kan vi redusere fremtidige strømregninger uten at det går utover produksjonskapasitet eller komfort i hjemmet, sier Olsen.
   Utkoblingstesten skjedde som en del av prosjektet Smart Senja. Prosjektet jobber med å adressere utfordringene i strømnettet på Nord-Senja og er et samarbeid mellom lokale aktører, flere teknologiselskaper, Troms Kraft-konsernet og Universitetet i Tromsø med støtte fra Enova. Målet med prosjektet er å identifisere og teste smarte løsninger som kan redusere belastningen på strømnettet på Senja, og som kan benyttes andre steder med lignende utfordringer. Partnerne i prosjektet er Br. Karlsen, Nergård AS, Troms Kraft Nett AS, Tromskraft Produksjon AS, Ishavskraft, UiT/ARC, Eaton Electric AS, Enfo, Nodes AS, Powel AS og Solbes AS.

Kilde: Mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1