Meny
02.11.2020

NORA.startup offisielt lansert

En ny milepæl ble nådd for NORA, da det ambisiøse NORA.startup-initiativet offisielt ble lansert gjennom en digital kick-off 29. september.

NORA.startup vil være en inngangsport til større samarbeid mellom forsknings- og oppstartsmiljøet innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.
   Hovedmålet for NORA.startup er å bygge en kunnskapsbasert innovasjonsarena som muliggjør nettverksbygging og samarbeid på tvers av forsknings- og oppstartsmiljøet i Norge innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.
   – Jeg er glad for å se et så stort oppmøte på den offisielle lanseringen av NORA.startup. Dette viser at det er et behov for et nasjonalt innovasjonsnettverk for å støtte oppstartsbedrifter innen dette feltet. NORA.startup vil bli et nasjonalt, kunnskapsintensivt innovasjonsmiljø som forener Norges beste krefter fra akademia, oppstartsbedrifter og inkubatorer, sier NORAs administrerende direktør, Klas H. Pettersen.

En transformativ teknologi
Mer enn 65 personer som representerte akademia, inkubatorer, oppstarts- og andre bedrifter, investorer og virkemiddelapparatet deltok på den digitale kick-offen, som inneholdt spennende foredrag og diskusjoner om hvordan man kan fremme og styrke norske oppstartsbedrifter innen AI, maskinlæring og robotikk.
   – AI er en transformativ teknologi, den transformerer markeder, produkter, virksomheter og til slutt hele samfunnet vi lever i. Av den grunn fungerer ikke den klassiske måten å tenke innovasjon på, der man ser for seg en overføring av innovasjon og ideer fra akademia til næringslivet med staten i midten. Det er minst to viktige deler av økosystemet som mangler i en slik modell, nemlig oppstartsbedrifter og investorer, sa NORAs styremedlem og spesialrådgiver ved OsloMet, Morten Irgens under sitt foredrag.

Universiteter har en utrolig viktig rolle

Hovedtalerne på arrangementet var Morten Irgens (OsloMet), Morten Goodwin (UiA), Anita Schjøll Brede (iris.ai), Robert Jenssen (UiT) og Gro Eirin Dyrnes (Innovasjon Norge). Foredragsholderne ga sine perspektiv på hvordan man kan kommersialisere forsknings- og innovasjonsresultater innen dette feltet. I den påfølgende diskusjonen var det bred enighet om behovet for et nettverk som NORA.startup for å bygge broer mellom forsknings- og oppstartsmiljøet.
   – Fremover tror jeg virkelig ikke man vil snakke om at selskaper er basert på AI, fordi det er åpenbart. Hvis du skal levere merverdi i markedet, hvis du skal løse de største utfordringene vi står overfor, må man bruke AI, sa regionsdirektør i Innovasjon Norge for San Francisco og Silicon Valley, Gro Eirin Dyrnes. – Du kan spørre hvorfor Silicon Valley er så langt framme når det gjelder teknologi og innovasjon. En av årsakene er at Silicon Valley har et komplett økosystem. Universiteter har en utrolig viktig rolle i dette, fordi toppuniversiteter rekrutterer topptalenter fra hele verden. De beste talentene som er interessert i spesielle tema kommer hit. Når de tilbringer tid ved universitetene, finner de forbilder blant professorer, andre studenter og selskaper som er spin-offs fra universitetene, slik som Google. Dermed kan man si at studentene først har en ambisjon om å gå på universitetene, så har de en ambisjon om å jobbe for Google, et par år senere har de en ambisjon om å starte den neste Google og et par år etterpå har de ambisjon om å investere i den neste Google. På denne måten gir økosystemet næring til seg selv, og dette må vi prøve å skape i Norge, og jeg vet at dette er det NORA og NORA.startup prøver å oppnå, fortsatte Dyrnes.
   Paneldiskusjonen avslutningsvis fokuserte på mulighetene og utfordringene kunstig intelligens miljøet i Norge står overfor, spesielt i skjæringspunktet mellom næringsliv og forskning. Du kan se alle foredragene og diskusjonen på NORAs nettside, www.nora.ai.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no