Tips redaksjonen
23.11.2017

Langsiktig omstilling

Norsk økonomi står overfor store endringer. Vi må forberede oss på en fremtid der olje- og gassvirksomheten ikke vil spille en like dominerende rolle som i dag. Dette har regjeringen tatt høyde for i det foreslåtte statsbudsjettet for 2018. For det kommende året har regjeringen foreslått å bruke over ni milliarder kroner på næringsrettet forskning og innovasjon. Noe skal gå til etablering av nye testsentre for næringslivet, såkalte katapultsentre. Næringsminister Monica Mæland ønsker med dette å få frem flere norske industrielle suksesser slik at norsk økonomi kan ha flere ben å stå på. Det skal også satses på nanoteknologi, bioteknologi og IKT. Men ikke bare det. Regjeringen ser også et potensial innenfor havbasert industri. Norges profil som en ledende havnasjon skal styrkes. Norges maritime kompetanse skal også styrkes gjennom en bevilgning på over to milliarder kroner i tilskudd til sysselsetting av sjøfolk i 2018. Vi mener at regjeringen er inn på et riktig spor når det gjelder å styrke norsk næringsliv. Det er næringslivet som gir landet inntekter slik at vi kan opprettholde en høy velferd, så alt som kan styrke næringslivet, er positivt. En omstilling av næringslivet er viktig, men samtidig tidkrevende; derfor er det viktig å starte nå. Det har regjeringen forstått.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1