Tips redaksjonen
23.11.2015

«Internet of Things»

Mange er kanskje ikke klar over det, men industrien er på vei over i en fase som kalles 4.0. I den første fasen tok man i bruk vannkraft og dampmaskiner. I den andre fasen tok elektrisiteten over. I den tredje fasen, som vi befinner oss i for øyeblikket, styrer elektronikk og IT produksjonsprosessen. Nå er industrien på full fart inn i fase 4, noe vi fikk et innblikk i på Den Tekniske Messen i september, der den tyske trykkluftspesialisten Kaser tok oss med inn i fremtiden med presentasjonen av systemet Sigma Air Manager. Her snakkes det ikke om mennesker som styrer maskiner, men om maskiner og prosesser som kommuniserer med hverandre uten menneskenes medvirkning. Populært kalles det «Internet of Things». Vi er bare i startfasen. Her kommer det til å skje en revolusjon i årene som kommer, både i industrien og i vår travle hverdag, ikke minst takket være neste generasjons mobilnett – 5G-nettet, som kan bli en realitet allerede innen fem år. Dette skal ikke bare skape kommunikasjon mellom mennesker, men også knytte forbindelser mellom ting. Det skal ta høyde for kommunikasjon mellom 100 milliarder enheter, så «Internet of Things» gir begrepet kommunikasjon en helt annen betydning enn i dag. Det er bare å forberede seg. Det er et tidsspørsmål når vi er over i neste fase.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1