Tips redaksjonen
08.12.2017

Innovativ design og arkitektur

Prestisjefylte DOGA-merker ble delt ut til 49 innovative prosjekter onsdag 15. november på Design og arkitektur Norge i Oslo. DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier. Juryen stiller høye krav for at man skal kunne få DOGA-merket. Av 300 søkere denne gangen var det altså bare 49 som slapp gjennom nåløyet. Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for å øke innovasjonen innenfor organisasjoner og næringsliv. Stiftelsen skal være en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Det er godt tenkt, fordi nyskapende design og arkitektur er uhyre viktig når norske bedrifter skal konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. Akkurat når det gjelder design, har vi en del å ta igjen. Norsk design har tradisjonelt hengt litt etter, men prosjektene som i år, og også tidligere år, har mottatt det prestisjefylte DOGA-merket, viser at vi har utøvere som er villige til å eksperimentere, tenke nytt og annerledes og finne nye løsninger på kjente problemer. Det er mye bra som skjer, og det er gledelig. Det r fint at regjeringen satser på dette.     

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1