Meny
22.03.2017

Innovasjonsstøtte til nanorensing av ballastvann og ny bruk av offshorekompetanse

Trilobite vil bruke nano- og mikroteknologi til å rense ballastvann. Kongsberg Maritime ønsker å bruke offshorekompetansen sin for å skape bedre løsninger for havbasert akvakultur. Nå får de to virksomhetene nesten 1,4 millioner kroner i innovasjonsmidler til idéutvikling.

I offshoresektoren har Kongsberg Maritime i lang tid bygd opp kompetanse på kompliserte maritime operasjoner under krevende arbeidsforhold. Nå ønsker de å løfte sin teknologiplattform inn i en helt ny næring: akvakultur. I 2012 la regjeringen frem en analyse som beregner potensiell omsetningsverdi i biomarin industri til 550 milliarder kroner innen 2050.
   – Akvakulturnæringen står overfor radikale endringer, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne prosessen. Vi skal nå i gang med en designdrevet innovasjonsprosess for å tilpasse løsninger og tjenester til aktuelle problemstillinger innenfor akvakultur, og da spesielt oppdrett i mer væreksponerte områder. Noen av områdene vi ser på, er økt fiskevelferd og bedre samspill mellom mennesker og teknologi, forteller Thor Hukkelås, forsknings- og utviklingsdirektør for akvakultur i Kongsberg Maritime.
   Prosjektet skal gjennomføres med designbyrået Halogen og har fått 700 000 kroner i støtte.
 
Vil bygge renseanlegg
Sørlandsbedriften Trilobite har samarbeidet med flere fagtunge internasjonale miljøer i utviklingen av det de mener er fremtidens løsning for vann- og væskerensing. Reglene for rensing av ballastvann er i ferd med å bli strammet inn internasjonalt, noe som presser fram mer avanserte løsninger.
   – En utfordring er å ta steget fra laboratorium til marked. Vi har grunnteknologi som tilfredsstiller det kommende regelverket, og nå skal vi bruke brukerdrevne designprosesser for å bygge en bro mellom forskningsresultater og det som skal bli et kommersielt anlegg for ballastvann, forteller Eirik Bentzen Egeland, gründer og administrerende direktør i Trilobite, som har fått 670 000 kroner i støtte til prosjektet.
 
Gir 7,5 millioner til idéutvikling
Dette er åttende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). 7,5 millioner kroner går til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen i 16 norske innovasjonsprosjekter. Pengene skal brukes til å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk.
 
Øker konkurransekraften til næringslivet
Ifølge Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), gir årets utvalgte prosjekter et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.
   – Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. I år har vi valgt ut en rekke spennende prosjekter innen blant annet bærekraft, velferdsteknologi, forretningsutvikling og havbruk, sier hun.  
  DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

Kilde: Pressenytt

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no