Tips redaksjonen
11.04.2016

Hytteliv

Hytteliv er et typisk uttrykk for den norske kulturen. Det er kanskje ikke så rart. Vi har mye natur og god plass til hyttebygging både langs kysten og på fjellet. Nordmenn liker å være ute i naturen, og vi elsker hyttene våre. Hvert år tilbringer vi mye tid her, og vi er villige til å bla opp betydelige beløp på vedlikehold og oppjustering. Det finnes i alt 430 000 hyttene her i landet. Når man leser hyttemagasiner og aviser, kan man få inntrykk av at disse hyttene er svært påkostet og luksuspreget. Men det er faktisk ikke tilfellet. I en undersøkelse som er gjort av bladet Hytteliv i samarbeid med analysebyrået Ipsos, går det frem at sju av ti hytter er mellom 51 og 100 kvadratmeter, og at 65 prosent av dem har en verdi under 2,5 millioner kroner. I månedsskiftet mars/april arrangeres den årlige hyttemessen på Exporama Senteret på Hellerudsletta utenfor Oslo, der de besøkende vil bli møtt av mange produsenter av hytter og hytterelaterte produkter. Samtidig arrangeres friluftsmessen Camp Villmark på messesenteret på Lillestrøm. Så for hytte- og friluftsfolket er det mye å glede seg over denne våren. Hytte og friluftsliv er også relevant for Ny Teknikk. Derfor har vi – i likhet med tidligere år – alltid en egen seksjon om dette temaet i februarutgaven, altså den den utgaven som du nå holder i hånden. Vi håper du finner noe av interesse enten i annonsene eller i det redaksjonelle delen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1