Tips redaksjonen
05.04.2019

Håp om næringsvennlig politikk og klimasatsing

Av: Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Når Norge nå får en ikke-sosialistisk flertallsregjering bør det ligge til rette for en aktiv og næringsvennlig økonomisk politikk, og en klimapolitikk som fører til at Norge oppfyller sine forpliktelser etter Paris-avtalen.
Men for at klimaløftene fra Granavolden skal tas på alvor, må Norge få på plass et opplegg for fullskala CO2-håndtering og et CO2-fond. Hvis ikke står ikke løftene til troende.
   Jeg har merket meg at Granavolden-erklæringen fokuserer på at regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i norsk økonomi.
   Jeg må si meg fornøyd med at regjeringen går for "en offensiv klimapolitikk som virker". Når regjeringen nå øker målene og vil samarbeide med EU om gjennomføringen, forventes det at fireparti-regjeringen vil fortsette det viktige arbeidet med å få på plass karbonfangst og lagring i Norge, samt at det etableres et eget CO2-fond.
   Vår evne til å oppfylle målene i Paris-avtalen står og faller med at vi får til en god og bærekraftig løsning for CO2-håndtering i Norge.
Dersom flertallsregjeringen følger opp sine løfter om en god næringspolitikk, stabilitet i oljepolitikken, koblet med en ambisiøs klimapolitikk, er det bra. Formuleringen om at "den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser" er også bra.
   Jeg har i tillegg merket meg: Fortsatt nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital, katapultordningen videreutvikles, regjeringen slår ring om EØS-avtalen, økt næringsrettet forskning , en ekstra skoletime med realfag, og offensiv klimapolitikk, ikke-kvotepliktige utslipp skal ned med 45 prosent innen 2030.
   En flertallsregjering ved roret betyr at rollefordelingen endres mellom storting og regjering. De viktige sakene vil i praksis være avgjort når de kommer til Stortinget. Det er ikke noe tap for norsk demokrati at de siste års evinnelige "stortingsregjereri" nå trolig tar slutt. Dok 8-forslag fra nær sagt alle hold har ført til uro og frykt for uforutsigbarhet i industri og næringslivskretser.
   Det industrien først og fremst ønsker, er stabile og konkurransedyktige rammebetingelser. Dersom flertallsregjeringen gir oss det, er det bra for industrien og bra for Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1