Tips redaksjonen
02.06.2020

Grunnstensnedleggelse for nytt biogasseventyr

29. mai la klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ned grunnstenen til det som skal bli et stort privat biogassanlegg på Stord.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag ned grunnstenen til en stor satsing på biogass. Her sammen med Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass.

Selskapet Sunnhordland Naturgass skal bygge et biogass-anlegg til 120 millioner kroner, basert på banebrytende norsk teknologi.
   Får eierne det som de vil, er dette bare starten på et biogasseventyr. Sunnhordland Naturgass AS vil bygge hele ti store anlegg i Norge, med investeringer i milliardklassen. Her skal det omdannes avfall fra jordbruk, fiske og husholdninger til store mengder energi som ikke bare er klimanøytral, men som faktisk også fanger store mengder CO2 ved at rester fra produksjonen går tilbake til landbruket som luktfritt og effektivt gjødsel.

Viktig brikke
– Dette er et kjempeviktig prosjekt. Her snakker vi ikke bare om sirkulærøkonomi, eller bare om nye arbeidsplasser eller bare om klimagassreduksjon, men alt dette, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. – Dette prosjektet er en viktig brikke i det store bildet, understreker han.
   Det nye anlegget vil gir et helt unikt miljøavtrykk, hvor det både utvinnes gass som ellers hadde vært avfall, og hvor det fanges CO2 som ellers ville gått ut i atmosfæren. – Vi har planer om å bygge ti slik anlegg rundt i landet som raskt skal bli lønnsomme uten statsstøtte, og skape hundrevis av nye arbeidsplasser. Men da er vi avhengige av at det statlige virkemiddelapparatet stiller med tilskudd, lån og garantier i oppstartsfasene, og ikke minst behandler våre søknader raskt, sier daglig leder Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass.
   Anlegget vil skape mange nye arbeidsplasser på Stord. – Det gir arbeid til oljeingeniører som har stor kompetanse, men som er rammet av nedgang i oljesektoren. Videre vil flere lokale selskaper innen bygg- og anlegg som har hatt lite å gjøre under korona-krisen, nå kunne kalle permitterte tilbake for bygging av vårt anlegg, sier Pedersen.

Utstilling for norsk teknologi
Anlegget på Stord vurderes å bli lønnsomt allerede i første driftsår. Dette er mulig grunnet en helt ny og banebrytende teknologi for utvinning av biogass som er utviklet av norske Antec Biogass i samarbeid med Norges Miljø- og bioteknologiske Universitet på Ås. Det er første gang denne revolusjonerende teknologien for utvinning av biogass tas i bruk i kommersiell drift. Anlegget på Stord vil derfor også fungere som et utstillingsvindu for denne teknologien som har vakt stor internasjonal oppsikt. Dette fordi reaktorene kun bruker 5-7 dager på å omdanne avfall til verdifull gass.
   Med full kapasitet vil reaktorene fra Antec Biogas årlig omdanne 55.000 tonn avfall fra landbruket og fiskerinæringen på Stord til 60 GWh energi. En fjerdedel brukes til oppvarming av hus og bedrifter i kommunen, mens resten blir drivstoff for busser, lastebiler og båter. – Beliggenheten her på Stord gjør at vi både får kortreist tilgang til råstoff fra landbruk og fiskeri, men også at vi kan få transport sluttproduktet ut med skip, avslutter Pedersen.

Kilde: NTB Kommunikasjon

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1