Meny
31.08.2015

Fremtidens skole – nærmere virkeligheten

Ludvigsen-utvalget har lagt frem sin anbefaling for fremtidens skole. Å kunne utforske og skape løftes opp som ett av fire kompetanseområder for et samfunn i stadig raskere endring. Kompetanser som kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsing defineres som kompetanser skolen bør bidra til å utvikle.

Ungt Entreprenørskap støtter utvalgets anbefalinger og er glade for den tydelige plassen disse fremtidskompetansene har fått i NOU 2015:8.
   – Kreativitet og innovasjon er ikke teoretiske øvelser. Vi mener at samhandling mellom skolen og arbeidslivet er viktig for å gjøre læringen virkelighetsnær og skolen relevant, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.
   Ungt Entreprenørskap har siden 1997 vært en brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Organisasjonen tilbyr et tyvetalls programmer, som sikrer progresjon i entreprenørskapslæringen – fra barnehage til høyere utdanning. Programmene bidrar til å utvikle unges kreativitet, samarbeidsevner og skaperglede.
   Kjersti Kleven, adm.dir. i Kleven Group, har vært næringslivets representant i utvalget. Kleven understreket behovet for arbeidstakere med kompetanse til å utforske og skape.
   Ola Erstad, instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, poengterte skolens samfunnsmandat i sin presentasjon: Vi utdanner mennesker for jobber som ennå ikke eksisterer, og for å løse problemer som ennå ikke har oppstått.
   – Vi vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden, men vi vet hvem vi skal leve av. Fremtidens skole må være virkelighetsnær. Her må skoleeiere og skoleledere kjenne sin besøkelsestid og sammen med arbeids- og næringsliv legge til rette for entreprenørskap i utdanningen, sier Kåpvik.
   Ungt Entreprenørskap ser frem til å være en aktiv bidragsyter i den videre debatten om fremtidens skole. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no