Tips redaksjonen
31.08.2016

Et viktig sommertreff

Norsk havbruksnæring er i sterk vekst, og norske fiskeprodukter er en stor eksportartikkel, særlig oppdrettslaks. Sjømatetterspørselen øker år for år, og med en voksende verdensbefolkning er det grunn til å tro at norsk oppdretts- og fiskerinæring har lyse fremtidsutsikter. Regjeringen har da også satt som mål at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Til grunn for dette målet er det faktum at vi har betydelig potensial for videre utvikling av havbruksnæringen. Norge rår over store havområder og har naturgitte forhold langs kysten som gjør den svært godt egent for havbruk. Derfor er det realistisk å nå målet som regjeringen har satt. På bakgrunn av dette er Nor-Fishing 2016, fiskerinæringens store sommertreff i Trondheim 16.–19. august, viktigere enn noen gang. Messen, som har vært arrangert siden 1960, samler representanter fra hele fiskerinæringen, både tradisjonell fiskeri og oppdrett – hele verdikjeden fra oppdrett/fangst til foredling, salg og eksport. Du finner en omtale av Nor-Fishing på sidene 5,7 og i næringsmiddelseksjonen i denne utgaven av Ny Teknikk. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1