Tips redaksjonen
24.10.2017

En grønn byggenæring

«Samspill for en smart og grønn byggenæring» er temaet på åpningskonferansen på årets Bygg Reis Deg 18. oktober. På hvilken måte er FNs bærekraftmål relevant for norsk byggenæring? Hva har norsk byggenæring å vinne på å lede an i oppfølgingen av FNs bærekraftmål? Og hva skal til for å dra nytte av nye mulighetsrom etablert gjennom grønn vekst? Disse og andre spørsmål blir diskutert og forhåpentlig besvart den første dagen på Bygg Reis Deg 2017. Toppledere innenfor byggenæringen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil delta i diskusjonen. Dette er aktuelle problemstillinger i og med at byggenæringen er Norges nest største næring og står for 40 prosent av klimagassutslippet globalt. Samspill for en smart og bærekraftig byggenæring er også en rød tråd i nyskapningen Det Norske Byggemøte som er en nasjonal møteplass for alle bransjer i byggenæringen, og som avholdes under Bygg Reis Deg for første gang. Det med grønn byggenæring gjenspeiles også i noen av løsningene til de åtte produsentene som er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, blant annet Rimol Miljøpark, Termowood og Heatwork. Så det blir en grønn gjennomgangsmelodi på Bygg Reis Deg denne gangen. Men bevares, Bygg Reis Deg har mye annet å by på også. Det er en kjempestor møteplass og utstillingsvindu for aktørene i byggebransjen og vel verdt et besøk enten man er forbruker eller næringsdrivende. Vi kommer tilbake med en rapport i neste utgave av Ny Teknikk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1