Tips redaksjonen
25.11.2019

EØS-avtalen er avgjørende for norske arbeidsplasser

Tusenvis av lønnsomme norske arbeidsplasser står i fare om vi svekker tilgangen til vårt klart største og viktigste marked.
   I disse dager er det 25 år siden EØS-avtalen ble signert. Selv om avtalen har gitt Norge og norske bedrifter tilgang til det indre marked, er avtalen i dag under press fra flere kanter.
   Fordelene med EØS-avtalen blir tatt for gitt. Tusenvis av lønnsomme norske arbeidsplasser står i fare om vi svekker tilgangen til vårt klart største og viktigste marked.
   En av de som ikke tar EØS-avtalen for gitt er ledelse og ansatte ved SalMar på Frøya. Hvert døgn forlater mellom 30–35 vogntog med laks SalMars fabrikkanlegg. Siden oppstart i 2010 har om lag 148 millioner fisk passert gjennom fabrikken på Frøya, og mesteparten av fisken eksporteres til resten av verden.
   – Folk må bli klar over hva som kan bli konsekvensene av et Norge uten EØS, sier Gustav Witzøe i SalMar ifølge Adresseavisen.
   EØS-avtalen gir SalMar tilgang til et marked med over 500 millioner EU-borgere, men har også gitt bedriften tilgang til arbeidskraft. Over 70 prosent av de ansatte i SalMar kommer fra andre EØS-land.
   Også de ansatte i SalMar er opptatt av å forsvare EØS-avtalen. – For folk flest i Distrikts-Norge er EØS-avtalen veldig viktig, sier hovedtillitsvalgt ved SalMar, Stig Stensen, ifølge Adresseavisen.
   80 prosent av norsk eksport går i dag til EU. EØS-avtalen gir like spilleregler for alle, der norske bedrifter kan delta i EUs indre marked – på tilnærmet lik linje med europeiske bedrifter. I NHOs siste kvartalsundersøkelse svarer 3 av 4 eksportbedrifter at EØS- avtalen er viktig i deres bedrift.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1