Tips redaksjonen
09.03.2016

City Farming

I energiseksjonen i denne utgaven av Ny Teknikk kan du lese om hagebruk i storbyer. Hagebruk, bylandbruk eller City Farming, som det engelske ordet, er mer enn en fremtidsvisjon. Allerede i dag drives det i en viss utstrekning. I fremtiden blir dette kanskje svaret, eller i hvert fall en del av svaret, på hvordan verdens økende befolkning skal kunne skaffes mat i fremtiden. Og vi snakker ikke om en fjerne fremtid. Allerede om 35 år vil verdens befolkning trolig ha nådd 10 milliarder mennesker, og det utfordrer politikere og matprodusenter. Områdene på vår klode som egner seg for matproduksjon, er allerede beslaglagt, og det er grenser for hvor mye mer vi kan få ut av dyrkingen gjennom genmanipulering og gjødsling. Så det gjelder å tenke nytt og utradisjonelt. Og det haster. City Farming gjør det mulig å dyrke frukt og grønnsaker i storbyenes boliger og bygninger på små arealer ved hjelp av avansert LED-lysteknologi. Philips har forsket på dette en stund allerede og produserer velsmakende grønsaker på testsenteret i Eindhoven i Nederland. Det viser at teknologien allerede er på plass selv om det er mye som gjenstår før slik produksjon kan skje i stor skala. Men det er nok bare et tidsspørsmål før vi ser mer av dette. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre.    

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1