Tips redaksjonen
27.07.2017

Catalyst for Change

 

 

Hovedtemaet på årets Nor-Shipping-arrangement er Catalyst for Change. Messen skal med andre ord være en katalysator, noe som skal sette fart i den maritime næringen, som har fått merke virkningen av redusert oljepris og problemene i oljeindustrien. Men skipsfarten og shippingindustrien, som tradisjonelt alltid har vært utsatt for sterke svingninger i markedet, har hatt en enestående evne til å tilpasse seg situasjonen og til å fornye seg. Det vil vi også få demonstrert på årets messe, som starter på Lillestrøm 30. mai og varer til 2. juni. Vi har en omtale av messen i seksjonen Marine, shipping og offshore i avisen du nå holder i hånden. Der presenterer vi blant annet årets kandidater til de prestisjefylte prisene Energy Efficiency Award og Next Generation Ship Award. Den første prisen går til det rederiet som har tatt særlig grep for å øke effektiviteten om bord gjennom innovative og kostnadseffektive operasjoner og funksjoner. Next Generation Ship Award premierer også energieffektivitet, men i tillegg innovasjoner, fleksibilitet, bruk av ny teknologi, sikkerhet og bærekraft. Det var flere gode kandidater til begge prisene i år, Etter en vanskelig utsilingsprosess sitter juryen igjen med fire kandidater i hver gruppe; blant disse er Color Lines planlagte hybridferge, som skal bli verdens største i sitt slag. Vi gleder oss til årets messe, der vi ganske sikkert får se mange innovative og fremtidsrettede løsninger, ikke minst når det gjelder utslippsfrie og elektrisk drevne fartøyer. Vi håper og tror at messen fortsatt kan være den katalysatoren som næringen så sårt trenger i en turbulent tid.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1