Tips redaksjonen
26.06.2018

Bli en Læreplassjeger eller lag en læreplass!

Den 14. mai var kick-off for aksjon Læreplassjeger. Den landsomfattende aksjonen er en del av Yrkesfagenes år 2018 og ble lansert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner som for anledningen var på plass i Tromsø. WorldSkills Norway, som står for regien, er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.
   Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 og aksjon Læreplassjeger har til hensikt både å få flere unge til å velge yrkesfag og flere bedrifter til å ta inn lærlinger. I tillegg har den som formål å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser, og å frembringe erfaringer med ulike fremgangsmåter i rekrutteringsarbeidet.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund:
"Jeg er en Læreplassjeger. Det vil si at jeg er på jakt etter bedrifter som vil ta inn lærlinger fordi i Norge så trenger vi mange flere fagarbeidere, men likevel så står flere tusen unge uten læreplass. Som lærebedrift sikrer du jo kompetanse som din egen bedrift vil trenge i fremtiden. I tillegg så får man som lærebedrift et økonomisk bidrag, og man er med å ta et viktig samfunnsansvar ved å sikre de unge i Norge en mulighet for fremtiden. Så jeg håper din bedrift vil bidra og at vi får deg med på laget som lærebedrift."

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:
"Kampanjen er viktig, fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger. Heldigvis går mye av dette arbeidet i riktig retning. Flere velger yrkesfag, flere får lærlingplass og flere fullfører nå enn tidligere.

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 samarbeider med fylkeskommunene om å finne flere lærebedrifter og læreplasser.
   Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, på yrkesfag.no kan du lese om hva det innebærer.

Bli en Læreplassjeger du også!

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1