Tips redaksjonen
11.03.2015

Biokull for fremtiden

På letingen etter bærekraftige ressurser som kan erstatte fossile energikilder, og som samtidig kan ha positive effekter i landbruket, har forskerne kastet sine øyne på biokull – kull som utvinnes fra planter og trevirke. Resultatene av forskningen på biokullets muligheter virker lovende så langt, og det planlegges nå produksjon av biokull på Viken Skogs anlegg på Follum. Men både forskerne og industrien er likevel så vidt kommet ut av startgropen. Det er mange spørsmål vi må finne svar på før vi kan trekke sikre konklusjoner, og derfor vil det nok ta flere år før biokullet får sitt store gjennombrudd her hjemme og ute i den store verden. Men forventningene er store fordi biokullet gir så mange positive gevinster. For det første kan det erstatte bruk av forurensende fossilt kull i elkraftproduksjonen. For det andre kan det bidra til å bedre jordkvaliteten når det blir blandet inn i jorda. Gevinsten her er større avlinger. Og det tredje – og kanskje det viktigste – er at biokull blandet i jorda vil fungere som et karbonlager som kan bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren. I denne utgaven av Ny Teknikk har vi en artikkel om biokullets muligheter på side 39. Det kan være nyttig lesing.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1