Meny
21.10.2016

ABB sikret stor veikontrakt med Vegvesenet

ABB skal levere automatiseringssystemer som bidrar til trygg ferdsel langs nye E134 ved Kongsberg.

Et arbeidsfellesskap bestående av ABB i Norge og Nettpartner Drift har vunnet elektro- og automatiseringskontrakten med Statens Vegvesen for den nye delen av europavei 134 (E134) fra Damåsen til Saggrenda ved Kongsberg. Totalverdien på kontrakten er på rundt 150 millioner kroner.

Styring, regulering og overvåking
– ABB har brukt mye energi på å jobbe mot vei- og tunnelprosjekter, og dette er et gjennombrudd for oss innenfor veibygging her i Norge. Denne kontrakten viser at vårt utstyr og vår kompetanse, som sikkerhetsbevisste industribedrifter har nytt godt av i mange tiår, også kan være med på å sikre ferdselen langs norske veier, sier direktør Borghild Lunde i ABB.
   ABB skal i hovedsak levere produkter og systemer som håndterer styring, regulering og overvåking av det som skjer på veistrekningen. Løsningen baserer seg på ABBs AC500-serie av programmerbare logiske kontrollere. De gjør systemet skalerbart og fleksibelt slik at det blir enkelt å utvide eller integrere tredjeparts løsninger i det samme kontrollsystemet.
    ABBs leveranse sørger for styring av belysning, vifter, skilt, nødstasjoner, kameraer og kraftforsyning langs den nye delen av E134. Utstyret skal i all hovedsak stå i 14 tekniske bygg, hvorav åtte av dem i fire tunneler. ABBs kontrollutrustning integreres i det overordnede kontrollsystemet, som gjør det mulig for Statens Vegvesen å styre og overvåke driften av strekningen fra Veitrafikksentralen.

Velprøvd teknologi
– Våre systemer er basert på velprøvd teknologi, testet gjennom flere tiår i både offshore og landbasert industri, som har de strengeste krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Med økende fokus på trafikksikkerhet og overvåking av veianlegg ser vår kompetanse og portefølje ut til å passe perfekt også for veibygging, sier Borghild Lunde.
   Byggefasen er alt i gang på den nye veien fra Damåsen til Saggrenda på henholdsvis øst- og vestsiden av Kongsberg. Oppstart av ABBs leveranse er forventet å skje i tredje kvartal 2016. Når den 13 kilometer lange parsellen åpner i 2019, vil bilistene langs E134 slippe å kjøre gjennom Kongsberg sentrum.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no