Tips redaksjonen
13.09.2013

”Mangfold av vinnere”

Nærings- og handelsdepartementet lanserer en ny næringsmelding. Det er 15 år siden sist. ”Mangfold av vinnere” er tittelen. Det er noe ambisiøst. – Regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk som skal legge til rette for lønnsomme bedrifter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. I tillegg til områdene energi, miljø, reiseliv, marine og maritim sektor trekker ministeren frem IKT, helse- og velferdsteknologi, varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet og transport som viktige næringer. Det høres bra ut, og oppramsingen kan få en til å tro at det er stor bredde i norsk næringsliv. Men slik er det nok dessverre ikke. Norsk industri er basert på olje og gass. Uten de store inntektene fra virksomheten i Nordsjøen hadde det ikke sett så bra ut for norsk næringsliv og norsk økonomi. Derfor er det selvfølgelig viktig at forholdene legges til rette slik at også virksomheter i andre sektorer kan bli vinnere. Vi må ha et variert næringsliv, ikke bare tro at vi kan leve av olje- og gassinntekter til evig tid. Men da må det ikke bare bli fine ord fra regjeringen side. Det trengs handlekraft, kreativitet og en kultur for entreprenørskap og privat initiativ. Folk må oppmuntres til å skape noe av egen kraft og ikke bare oppmuntres til å sette sin lit til trygge arbeidsplasser og et sjenerøst trygdesystem. Jeg er ikke sikker på om den sittende regjeringen har skjønt dette helt. Kanskje det blir andre toner etter høstens valg. God sommer!
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1