Tips redaksjonen
05.07.2013

What’s next?

Hva kan vi vente oss i årene som kommer? Dette er gjennomgangstemaet på årets Nor-Shipping, som er i full gang når denne avisen går til produksjon. Vi rakk å få med oss åpningsdagen. Vi har en artikkel i seksjonen Marine, shipping og offshore. Prominente gjester som deltok på åpningskonferansen, delte interessante tanker om fremtiden med oss tilhørere. Det skjer store ting ute i verden som får konsekvenser både for oss, våre barn, barnebarn og generasjonene etter dem. Mest dramatisk er kanskje klimaendringene som gir store utslag, og ikke bare negative. De gir også muligheter. En isfri seilingsled gjennom Nordøstpassasjen korter ned frakttiden med hele syv dager for et lasteskip fra Sør-Korea til Rotterdam. Arktis åpnes for utvinning av olje og gass. Fremvoksende økonomier i blant annet Asia kan komme til å flytte det økonomiske tyngdepunktet fra vest til øst. Og i Afrika er det et økonomisk oppsving på gang. Verdensdelen har store naturrikdommer, og her er det store investeringsmuligheter. Og når det gjelder energi, ser vi at gass kommer til å spille en stadig større rolle i og med at USA nå produserer skifergass i et stadig større omfang. Og vi vil ganske sikkert få oppleve innovasjoner som gjør transport, ikke bare til sjøs, men også i luften og på bakken, langt mer effektiv og miljøvennlig enn i dag.          

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1