Tips redaksjonen
06.06.2013

Nor-Shipping 2013

Nor-Shipping arrangeres på messesenteret i Lillestrøm 4.–7. juni, og vi har en omtale av begivenheten pluss relaterte artikler i denne utgaven av Ny Teknikk. Mange av våre annonsører er også å finne i seksjonen for Marine, shipping og offshore. Nor-Shipping er en stor og viktig messe, og den samler eliten i norske og utenlandske shippingbedrifter og organisasjoner. Det er ingen tilfeldighet at messen arrangeres i Norge. Landet har verdens nest største og den mest moderne offshoreflåte i verden, og vi ligger langt fremme innenfor oljerelatert teknologi. Messen er selvfølgelig et stort utstillingsvindu for shippingbransjen, men temaene som blir diskutert på konferansene på årets Nor-Shipping, vi nok også fange manges interesse. Det er aktuelle saker som tas opp, blant annet de store utfordringene som offshorebransjen står overfor i årene som kommer. Vi tenker blant annet på utnyttelsen av de store olje- og gassressursene i arktiske strøk og innovasjoner som må til for å kunne operere i disse barske omgivelsene og på dypt vann, enten det er i Arktis eller på kysten av Brasil, Vest-Afrika eller i Meksikogolfen. Vi vil være til stede på messen som observatør og samle nyheter som vi vil dele med leserne i neste og senerer utgaver av Ny Teknikk.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1