Tips redaksjonen
08.05.2013

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap innenfor grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Formålet er blant annet å gi barn og undom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Organisasjonen tilbyr ulike programmer – elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift – som gjennomføres på skolene og i utdanningsinstitusjonene i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Organisasjonen har drevet sin virksomhet i 16 år, og har gitt elever og studenter inspirasjon, kunnskap og nyttig erfaring. Hva som konkret har kommet ut av det i form av nyetableringer og gründervirksomhet, er det vel ingen som vet. Men det er i hvert fall sikkert at entreprenøskap er viktig, og at det er positivt at barn og ungdom får anledning til å lære om dette. Vi trenger mange flere vekstskapere og mennesker som har mot og vilje til å skape noe på eget initiativ. Alle kan ikke arbeide i offentlig virksomhet, selv om det kan være trygt og godt. Vi må ha privat produktiv virksomhet i tillegg som kan gi landet inntekter og arbeidsplasser.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1