Meny
07.02.2013

Flest kvinner studerer på nett

I følge statistikk fra SSB er det både flest kvinner som studerer på nett, og som fullfører kursene. Den samme statistikken viser at NKI Nettstudier fremdeles er den klart største nettskolen i landet.
Totalt var det høsten 2011 registrert 19635 deltakere på nettstudier i Norge. Over 60 prosent av disse var kvinner. Omtrent halvparten av alle deltakerne var i aldersgruppen 30–49 år. Dette viser den seneste statistikken fra SSB om fjernundervisning.

Fremdeles ”tradisjonell” kjønnsfordeling
30 prosent av alle kursfullføringer på landets nettskoler i 2011 var innenfor økonomiske og administrative fag, med over 4300 kursfullføringer. Kvinneandelen på dette fagfeltet var over 70 prosent.

Den største kvinneandelen finner man, ikke overraskende, innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, og innenfor lærerutdanning og utdanning innenfor pedagogikk. Her var kvinneandelen på henholdsvis 87 og 91 prosent.

Andelen menn var i 2011 størst innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, og samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, med 58 og 80 prosent andel menn.

– NKI har tilbud innenfor en rekke fagområder og ser at fordelingen av kvinner og menn sammenfaller godt med disse tallene, sier administrerende direktør Wenche Halvorsen.

NKI Nettstudier største nettskole
Den samme statistikken viser at det i 2011 var 15 godkjente nettskoler i landet. NKI Nettstudier var den klart største av disse, med over 11000 deltakere.

2/3 studerer på videregående nivå
De fleste nettstudenter i landet, faktisk hele 2/3, studerer i følge statistikken på videregående nivå. 13 prosent tar kurs på fagskolenivå, mens 21 prosent studerer på universitets- eller høgskolenivå.

– NKI har også den største gruppen studenter på videregående skole nivå, sier Halvorsen.

– Vi er stolte og ydmyke over å være en tilbyder av utdanning til alle som av ulike årsaker ikke har fullført videregående i offentlig skolegang, fortsetter hun. – Dette er et tilbud vi skal fortsette å ha fokus på i årene fremover.

Kilde: pressemeldinger.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no