Meny
07.02.2013

Vil rekruttere dansker og svensker til norske bedrifter

Jobbsafari styrker satsningen på IKT-sektoren og vil lokke danske og svenske kandidater til å søke på stillinger i Norge. Godt nytt for norske bedrifter, mener rekrutteringsselskapet.
Jobbsafari er gjennom det danske eierselskapet Jobindex en del av Skandinavias største database over ledige stillinger og jobbsøkere. Mer enn 290 000 personer i de tre skandinaviske landene abonnerer på epost-overvåking av stillingsmarkedet, og databasen inneholder totalt over 100 000 CV-er fra de tre landene.

Gjennom flere år har selskapet i Danmark bygd opp betydelig kompetanse innenfor IKT-sektoren, en kompetanse som nå skal overføres til Norge. Jobbsafari har rekrutteringskonsulenter med særlig IT-kompetanse, og tekstforfattere som vet hvordan man kommuniserer med IKT-kandidater. Nå skal denne kompetansen benyttes til å skape interesse for ledige stillinger i Norge, hos danske og svenske IKT-kandidater.

Det norske arbeidsmarkedet skiller seg vesentlig fra det øvrige i Europa, idet den største utfordringen i Norge akkurat nå er mangelen på tilgang til kompetent arbeidskraft. Redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen har skrevet på lederplass at hadde det ikke vært for arbeidsinnvandringen og derav følgende konkurranse om arbeidsplassene, ville trolig det norske lønnsnivået tatt helt av, med de katastrofale følger det kunne fått.

Administrerende direktør i Jobbsafari, Henrik Christensen, peker på at det er ledige kandidater både i Danmark og Sverige, og at dette bør være godt nytt for norske bedrifter. 

– Gjennom våre inter-skandinaviske databaser kan vi gi norske bedrifter tilgang til et mangedoblet antall kandidater til ledige stillinger, sier han. Han forteller videre at Jobsafari har analysert danske jobbsøkeres mobilitet og preferanser i forhold til ny jobb. 

– Vi vet hva som skal til for at dansker skal søke jobb i Norge, og vi kjenner deres preferanser i forhold til både lønn og andre vilkår, avslutter Christensen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no