Tips redaksjonen
29.12.2012

Hybriddrift til sjøs

Det har en god stund vært snakket om hybridbiler, som både kan gå på vanlig drivstoff og batteri. Salget har visstnok tatt av i 2012, antakelig fordi myndighetene har vurdert å innføre dieselforbud, blant annet i Oslo. Men det har ikke vært like mye snakk om hydriddrift av båter. Det kan komme til å endre seg. I fjor høst ble det avholdt en maritim konferanse i Vestfold (Scandinavian Maritime Conference) der to av innleggene dreide seg om batteridrift av skip. Systemet er mest aktuelt for skipstyper som har stor variasjon i sitt kraftbehov. Det kan være offshoreskip og slepebåter. Gevinsten oppstår ved lave turtall, der det spesifikke drivstofforbruket er høyere for forbrenningsmotoren. Da kobler man inn elektrisk drift der størmmen kommer fra batterier. Strømmen er produsert av egen forbrenningsmotor om bord på høyere turtall. Man ser også for seg at linjeskip langs kysten kan drives av batteri og forbrenningsmotor i samspill. Også for godsskip kan hybriddrift være aktuelt. Hybriddrift på båter er kanskje ikke noe kvantesprang, men er likevel interessant sett i et miljø- og kostnadsbesperspektiv. Så dette vil vi nok høre mer om i tiden som kommer. Her åpnes det også muligheter innenfor småbåtsegmentet, så følg med!

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1