Tips redaksjonen
27.11.2012

Nytt regelverk om varmepumper

Det er innført en sertifiseringsordning for fagfolk som skal installere og reparere varmepumper. Fra neste år må alle montører være sertifisert for å gjøre jobben. Regelverket er innført for å hindre skadelig utslipp av fluorholdige gasser (HFK-gasser). En vanlig luft-til-luft-varmepumpe inneholder ca. 1 kg av HFK-gassen R410A, og utslipp av denne gassen tilsvarer et CO2-utslipp på 1,73 tonn. Det er Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) som iverksetter tiltaket etter miljøkrav i EU, og det er KLIF som skal være sertifiseringsorgan. Sertifiseringsordningen vil også hindre at ukyndig montering fører til skader både på varmepumper og boliger og dårlig varmeeffekt på pumpen. Mange av skadene som meldes til forsikringsselskapene, kan føres tilbake til dårlig eller feil montering av varmepumpen. Mange fristes til å montere utstyret selv uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner til å gjøre det. Vi mener at den nye sertifiseringsordningen er et skritt i riktig retning. En varmepumpe er en forholdsvis kostbar investering, og det er viktig at den fungerer slik som forutsatt, sikkerhetsaspektet er også viktig. Men miljøeffekten er selvfølgelig det overordnede, så ethvert tiltak som kan trygge fremtiden oss selv og våre etterkommere, vil vi hilse velkommen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1