Tips redaksjonen
12.10.2012

Den nye Nobel

Det er antakelig ikke alle som har fått det med seg, men faktum er at det annethvert år deles ut tre høythengende vitenskapspriser her i landet, hver på hele én million USD, et anselig beløp. Prisene deles ut i de tre kategoriene astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap, og de gis til fremragende forskere fra hele verden. Vi snakker om Kavliprisen som er stiftet av den utvandrede nordmannen og forretningsmannen, Fred Kavli. Både i prestisje og beløpsstørrelse kan prisene sammenlignes med nobelprisene. Derfor er Kavliprisen omtalt som ”en ny Nobel.” Men det er ikke den samme blest omkring disse prisutdelingene som når det gjelder nobelprisene. Riktignok var både Kongen og kunnskapsministeren til stede under utdelingen 4. september, og noe medieomtale ble det vel. Men noen mediestorm var det ikke, og jeg vil tro at det ville være få som kunne fortelle hva Kavliprisen er dersom et tilfeldig utvalg mennesker ble spurt. Det er litt synd, for dette er virkelig god norgesreklame, og det er jo enestående at en privatperson er villig til å bruke av sin formue til et så bra tiltak. Både han og prisen hadde fortjent langt større oppmerksomhet. Men dette må kanskje modnes. Prisen er tross alt bare fire år gammel. Vi har i hvert fall gjort vårt og omtalt prisutdelingen på side 59 i denne utgaven av avisen. Vi omtalte den forrige gang også.    

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1