Tips redaksjonen
15.06.2012

Klimameldingen

I paneldebatten på Eliadens åpningskonferanse 4. juni var Klimameldingen tema. Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget 11. juni (tre dager etter at denne avisen er gått i trykken). I skrivende stund er det politisk uenighet om denne meldingen. Det fikk vi tydelig demonstrert i en noe forvirrende paneldebatt på Eliaden der representanter for regjeringspartiene og opposisjonen klargjorde sine standpunkter. Men nå er det jo Stortingsvalg om ett år, så den politiske retorikken må ses i lys av dette. Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for klimapolitikken med SV som pådriver. Vi skal altså være best der også. Målene skal nås blant annet gjennom økt CO2-avgift for industrien, økt kollektivtransport, strengere grenser for CO2-utslipp fra biler, utbygging av jernbanenettet på Østlandet, gjennom passivhusstandard og ved opprettelse av et klimafond. Men skal vi tro en undersøkelse som Sentio har gjort, har nordmenn flest liten tro på denne meldingen. Og det kan vel ha sammenheng med tilliten til politikerne. Og dessuten er det kanskje ikke dette folk er mest opptatt av heller. Lønnskamp er viktigere, og den ene streiken avløser den andre. Mer inntekt og større forbruk. Og da får klimamelding være klimamelding. Sørgelig, men sant. Så får vi se da hva som skjer 11. juni og i årene som kommer. Om det bare er retorikk eller realiteter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1